Eerder maakte Climategate.nl melding van alarmerende berichten over zeespiegelstijging onder de titel: Alarmistisch één-tweetje Vrij Nederland/NOS over zeespiegelstijging – factcheck.

Hierbij werd door Vrij Nederland weer allerlei klimaatellende over het publiek uitgestort, in het bijzonder een extreem hoge stijging van de zeespiegel. En de NOS kon natuurlijk niet achterblijven om dit alarmerende bericht aan den volke kond te doen.

Marcel Gelauff. Foto: NOS.

Naar aanleiding daarvan hebben we de NOS gewezen op haar stelselmatig alarmistische klimaatberichtgeving, c.q. paniekzaaierij. Maar, zoals al eerder het geval was, kregen we een weliswaar snelle en keurige, maar toch afwijzende reactie van de hoofdredacteur van het NOS-journaal, Marcel Gelauff. Kortom, opnieuw nul op het rekest!

Gelauff:

In mijn ogen betreft dit een adequaat een zakelijk artikel waarin wordt beschreven hoe een aantal experts aankijkt tegen de aanpak van de eventuele zeespiegelstijging.

Op geen enkele manier beleef ik dit artikel overigens als alarmistisch. Uiteraard hoeft niet iedereen het eens te zijn met de conclusies of suggesties van deze experts, maar dat maakt het daarmee nog geen journalistiek onjuist artikel of een apocalyptische fantasiescenario’s m.b.t. de zeespiegelstijging. Te meer omdat in het artikel juist zeer nadrukkelijk wordt gepleit voor een maatschappelijk debat hierover.

Ik moet wel zeggen dat ik uw mail op enkele onderdelen als onprettig ervaar. U stuurt hem naar de betrokken collega maar blijkbaar is er een reden om de mail als bcc ook naar de hoofdredacteur te sturen. Ik begrijp niet goed wat u daarmee wilt. Er is in elk geval geen enkele aanleiding voor. Het betreft een buitengewoon kundige collega die in grote openheid en betrokkenheid de journalistieke discussie over deze portefeuille voert daar waar hij gevoerd moet worden. Geheimen zijn er niet en hoeven niet te worden blootgelegd.

Dat mij een onprettig gevoel bekruipt, ontstaat toch vooral door het einde van uw mail, waar u schrijft: Wat te doen? Weer een klacht? Met de bijkomende reputatieschade van de NOS? Of zou een gesprek wat kou uit de lucht kunnen nemen?

Ik heb geen behoefte hier grote woorden aan te wijden, maar ik zie in elk geval geen aanleiding om in te gaan op uw verzoek om een gesprek.

Aldus Gelauff.

Zie verder hier.

Wie schetst onze verbazing dat Cor Speksnijder in – uitgerekend – De Volkskrant berichtte over een recent rapport van Deltares (o.l.v. Marjolijn Haasnoot), waarin een realistische analyse wordt gepresenteerd van de zeespiegelstijging. Zie hier.

Ik citeer:

Zijn alle voorspellingen over de oprukkende zee overdreven? Die indruk kun je krijgen bij het lezen van het recente rapport van het gerenommeerde kennisinstituut Deltares. Daarin staat dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust minder is gestegen dan klimaatscenario’s hadden aangegeven. De stijging is de afgelopen decennia niet sneller gegaan.

Onderzoekers werkten drie jaar aan een nieuwe methode om de zeespiegelstijging bij alle variatie in weer, wind en getijden nauwkeuriger te bepalen. Ze combineerden metingen, satellietwaarnemingen, modelberekeningen en archiefstudie. Ze verbeterden het onderscheid tussen bodemdaling en zeespiegelstijging. [Het onderzoek van Deltares is hier te vinden.]

Dit leidde tot de conclusie dat de zeespiegel bij Nederland de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 millimeter per jaar is gestegen tot 6 centimeter boven NAP en dat die stijging in die periode geen versnelling vertoont. Als je deze lijn zou doortrekken kom je aan het einde van de eeuw op een zeeniveau dat nog geen 20 centimeter hoger ligt dan het huidige.

Dat is een heel ander vooruitzicht dan bijvoorbeeld de prognose van het IPCC – het VN-panel voor klimaatverandering – dat een globaal gemiddelde stijging van 80 centimeter in het jaar 2100 aannemelijk acht. En anders ook dan klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 en 2014, waarin rekening wordt gehouden met een stijging van 25 tot 85 centimeter in het jaar 2085. De (verbeterde) metingen van de zeespiegel blijven achter bij de mogelijke stijgingen die in het verleden waren voorzien. Zijn de computermodellen te alarmistisch geweest?

Bovenstaande vraag werd door Climategate.nl reeds vele malen beantwoord met een volmondig ‘ja’. Maar de MSM, waaronder de NOS, bleven doof en blind voor onze kritiek.

Onlangs hebben Fred Udo en Hugo Matthijssen daarover geschreven: Zie hier en hier.

Ikzelf heb daar véle jaren geleden ook over geschreven naar aanleiding van het werk van de Veerman–commissie, onder de titel: ‘Wie betaalt de Veerman?

Deze ‘posting’ is van 2015, maar daarin wordt verwezen naar mijn eerdere ‘posting’ van 2008!

Citaat:

Ik heb daar al eens eerder over geschreven – voor zover ik mij herinner voor de Leeuwarder Courant – naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de Commissie Veerman in september 2008. Door Trouw werd daar destijds zeer kritisch over geschreven door Lex Oomkes onder de titel: ‘De pr-show van Veerman’. In het licht van het oprukkende obscurantisme is het vandaag de dag ondenkbaar dat Trouw nog een dergelijk sceptisch artikel zou plaatsen, dat in strijd is met het AGW-evangelie (AGW = ‘ Anthropogenic Global Warming’) .

Mijn eigen artikel is op wonderlijke wijze van internet verdwenen. Ik kon het niet meer met Google of Yahoo vinden. Met de ‘Wayback machine’ lukte het wèl (maar de afbeeldingen waren verdwenen).

Hieronder de reconstructie van het artikel – met afbeeldingen.

Wie betaalt de Veerman? Aanname zeespiegelstijging in Rapport Deltacommissie bizar.

Zie verder hier:

Hieruit blijkt maar weer eens dat de bevolking stelselmatig voor het lapje wordt gehouden door de klimaatalarmisten en dat de MSM daar kritiekloos achteraan lopen.

Maar het is positief te waarderen dat Deltares nu met een realistische analyse komt en dat de Volkskrant daarvan melding maakt. Zouden we nog een publieke rechtzetting van de NOS m.b.t. eerdere verspreiding van ‘apocalyptische fantasiescenario’s’ mogen verwachten? Ik heb er een zwaar hoofd in. Maar wie weet. Ik zal Marcel Gelauff maar weer eens een e-mailtje sturen.

Hoe het ook zij, het is toch weer een klein stapje op weg naar de bestrijding van de klimaathysterie. Maar om een decennialange klimaatindoctrinatie ongedaan te maken, is er nog een lange weg te gaan.