Een gastbijdrage van Erik van Wijk (België).

Met ingang van het volgende schooljaar kunnen leerlingen in België kiezen om het vak maatschappelijk spijbelen te volgen vanaf het derde jaar op de middelbare school.

Met het succes van de klimaatmarsen ontdekten de onderwijsinstanties de voordelen van het spijbelen. Volgens het rapport dat ze publiceerden bij de bekendmaking ligt de kracht in het combineren van verschillende competenties in een groter geheel. Niet alleen zorgt de mars voor meer lichaamsbeweging bij de jongeren, het bedenken van de slogans en het maken van de spandoeken heeft een duidelijk effect op de creativiteit en het taalgevoel van de deelnemers. Daarnaast verplaatsen de acties zich door heel België wat goed is voor het geografische bewustzijn.

De introductie van het nieuwe vak heeft de bedoeling om het leereffect nog verder te vergroten. Zo zal er een gezamenlijk rek en strek moment zijn voor elke mars en zal het tempo waarop de betogers door de steden trekken langzaam worden opgedreven. De succesvolle city-runs worden hierbij als uitgangspunt genomen. Ook zouden meerdaagse marsen een optie zijn om de fysieke uitdaging groter te maken.

Alle slogans zullen grammaticaal gescreend worden en steeds opgemaakt in de 3 landstalen en het Engels. Verder zullen ze beoordeeld worden op originaliteit en creativiteit. Met het correct gebruik van geschiedkundige referenties zijn bonuspunten te verdienen. Afkijken of het kopiëren van eerder gebruikte slogans zorgt dan weer voor een uitsluiting van mars en bijgevolg een slecht rapport.

Als eindexamen krijgen de leerlingen de opdracht om een nieuw maatschappelijk thema te hypen. Het meest originele idee zal het jaar erna het onderwerp zijn voor de volgende lichting spijbelaars. Op die manier verwacht het ministerie dat het nieuwe vak een blijvertje zal zijn in het Belgische onderwijs.

Tenslotte zijn er ook enkele geruchten over uitwisselingsprojecten met de gele hesjes in Frankrijk, maar daarover kon de minister nog geen details vrijgeven.