Hoe vaak hebben we op Climategate.nl niet geschreven dat klimaat meer kapot maakt dan je lief is? Hoe vaak hebben we niet gewaarschuwd voor oprukkend ecototalitarisme? Hoe vaak hebben we de opvattingen en praktijken van de verstokte klimaatbevlogenen niet vergeleken met die van het Ministerie van Waarheid uit George Orwell’s 1984.

Hoe vaak hebben we niet H.L. Mencken geciteerd?

 

The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

H. L. Mencken

Het heeft allemaal niet kunnen voorkomen dat verschillende media zich vrijwillig hebben aangesloten bij het leger van evangelisten van de opwarmingshysterie. In Nederland doen Trouw en de Groene Amsterdammer dat sinds kort openlijk. Andere ‘kwaliteits’kranten doen het al vele jaren minder openlijk.

Onder de titel, ‘De Groene’ sluit zich aan bij de media-actie Covering Climate Now, schreven Xandra Schutte en Evert de Vos – bekend van hun deskundigheid op klimatologisch gebied – onlangs in de Groene Amsterdammer:

Journalistiek gaat over waarheidsvinding en de waarheid ligt wat de klimaatcrisis betreft niet in het midden. Aan de vooravond van de VN-klimaattop op 23 september sluit De Groene zich daarom, net als 250 andere media, aan bij de actie Covering Climate Now.

Dat is juist: de waarheid ligt niet in het midden. De klimaatcrisis is een imaginair fenomeen dat alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Maar de De Groene Amsterdammer denkt daar anders over.

De Groene Amsterdammer publiceerde alleen al in 2019 ruim zestig keer over de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde. In onderzoeksverhalen, analyses, reportages, columns en rubrieken besteedden we aandacht aan wat in onze ogen hét thema van nu en de toekomst is. Want willen we de aarde niet verwoesten, dan moeten we onze manier van leven, van produceren, danig veranderen. En snel ook, want de polen smelten harder dan voorspeld, de Siberische permafrost verdwijnt en de Amazonewouden worden in hoog tempo gekapt. De tijd dringt.

En juist van dat laatste lijken steeds minder mensen overtuigd. In de Nederlandse polder zitten vooral ‘meestribbelaars’ aan tafel. Maatregelen dreigen eindeloos uitgesteld te worden of ze zijn zo ingewikkeld, dat effectieve controle onmogelijk blijkt.

In de publieke opinie tekent zich ook een tweedeling af. Vóór de zomer gingen in navolging van Greta Thunberg tienduizenden scholieren de straat op om stringentere maatregelen te eisen, terwijl in opiniepeilingen maar liefst veertig procent van de ondervraagden van mening is dat Nederland die maatregelen maar beter helemaal niet kan nemen. Omdat de opwarming een hoax zou zijn, of omdat de maatregelen geen zin zouden hebben. De desinformatie van klimaatontkenners heeft meer impact dan gedacht.

Daar istie weer! Klimaatontkenners. Er is niemand die het klimaat ontkent. Er is niemand die klimaatverandering ontkent. Klimaatverandering is de norm. Er zijn slechts weinigen die ontkennen dat de aarde (eigenlijk atmosfeer) sinds het einde van de kleine ijstijd enigszins is opgewarmd. En er zijn slechts weinigen die ontkennen dat de mens enige invloed heeft op het klimaat. Maar over de mate waarin bestaan verschillen van mening met de mainstream en ook tussen klimaatsceptici onderling.

Hoe het ook zij, de ‘meestribbelaars’ moeten dus beter worden geïndoctrineerd (oei! geïnformeerd). En naar wie kunnen zij dan beter luisteren dan naar klimaatbevlogen ‘deskundigen’ als Schutte en Vos?

Het lukt ons en andere media niet om de urgentie van de klimaatcrisis onder het overgrote deel van de bevolking onder de aandacht te brengen. Uit deze onvrede is de internationale media-actie ‘Covering Climate Now’ geboren. … In Nederland doet naast De Groene ook het dagblad Trouw mee.

Aan de vooravond van de VN-klimaattop op 23 september in New York willen we samen met de 250 media zo veel mogelijk druk zetten. …

Vanuit het idee van objectiviteit krijgen klimaatsceptici disproportioneel veel aandacht in de media, concludeerde een onderzoek in Nature Communications. Wat ons betreft is er sprake van een false balance als de zelfverklaarde strijders tegen de ‘klimaathysterie’ telkens weer een podium krijgen om hun desinformatie te verspreiden. En de gevolgen zijn ernstig, want zolang er bij het grote publiek twijfel bestaat, zal de politiek niet snel doorpakken als het gaat om maatregelen die ook offers vragen van burgers en bedrijven.

Men kan zich afvragen in wat voor universum de auteurs van het artikel in de ‘De Groene’ leven. Klimaatsceptici worden in het overgrote deel van de media doodgezwegen. Het publiek krijgt daarentegen elke dag bakken klimaatellende over zich heen – ellende die vaak niets met klimaatverandering heeft te maken. Tegen astronomische kosten worden draconische maatregelen genomen, waartoe op ondemocratische, slinkse wijze is besloten, om tot een beperking van de CO2-uitstoot te komen. Dat doel wordt niet of nauwelijks bereikt, zeker niet op mondiaal niveau.

Ondertussen is duidelijk geworden dat de klimaatmodellen de verwachte opwarming sterk hebben overschat en dus hebben bewezen ondeugdelijk te zijn als grondslag voor beleid. In tegenstelling tot wat veelal wordt beweerd, is hernieuwbare energie alles behalve hernieuwbaar. Biomassa wordt ten onrechte daartoe gerekend, zoals ook sinds enkele jaren door de milieubeweging wordt erkend. Zonder fossiele brandstoffen is het niet mogelijk om ook maar een enkele windmolen of zonnepaneel te produceren. Hun energieproductie is intermitterend, instabiel en sluit niet aan op de vraag van een moderne samenleving. Bovendien is de EROI (Energy Return on Investment) van deze energiebronnen erg laag en onvoldoende om een moderne samenleving van betaalbare en betrouwbare enrgie te voorzien. Daarenboven vernietigen zij op grote schaal de natuur en het milieu.

Natuurlijk moeten we veelvuldig blijven discussiëren over het klimaat, concludeert Groene-redacteur Jaap Tielbeke in het aankomende nummer. ‘Er zijn genoeg vragen waarover opiniemakers een polemiek kunnen voeren – Wat is een verstandige CO2-heffing? Is er een rol weggelegd voor kernenergie? Willen we rekeningrijden? – maar de vraag of klimaatverandering een acuut probleem is, hoort daar niet bij.’

Nee dat is inderdaad geen vraag. Er is geen acuut klimaatprobleem en het verband met CO2 is waarschijnlijk onbeduidend.

Lees verder hier.

Een vrije pers is een van de belangrijkste pijlers van een open en vrije samenleving. Wie had ooit gedacht dat de vrije pers zichzelf op deze manier vrijwillig zou muilkorven?

Maar ook in de VN rukt het ecototalitarisme op. De Secretaris-Generaal van de VN heeft landen die de doelstellingen inzake de vermindering van hun CO2-uitstoot niet onderschrijven en in plaats daarvan hun productie en verbruik van steenkool uitbreiden, verboden het woord te voeren in de vergadering. Voor zover mij bekend is dit zonder precedent voor dit gremium waar vertegenwoordigers van misdadige regiems door de jaren heen nooit een strobreed in de weg werd gelegd om aldaar te spreken.

Leslie Hook rapporteert:

Leading countries blocked from speaking at UN climate summit

Secretary-general takes tough line on select coal-supporting nations

António Guterres, UN secretary-general, has demanded that countries attending the summit commit to net zero emissions by 2050

Leading economies such as Japan and Australia will not be invited to speak at next week’s crunch UN climate change summit, as their continued support for coal clashes with the demands of the organisation’s secretary-general as he sounds the alarm on climate change.

Coal has emerged as a key issue ahead of Monday’s meeting in New York, where 63 countries are expected to speak, according to a draft schedule seen by the Financial Times.

In letters and conversations with heads of state, António Guterres, UN secretary-general, has demanded that countries attending the summit stop building new coal power stations, reduce fossil fuel subsidies, and commit to net zero emissions by 2050 — demands that have not gone down well in all quarters.

Dozens of heads of state including the UK’s Boris Johnson and France’s Emmanuel Macron will deliver new climate pledges in a series of three-minute speeches, in what has been billed as a major show of global climate commitment.

However the summit is notable for those that will not appear: a number of countries building new coal power stations such as Japan and South Africa will not take the stage.

Also excluded will be the US, which has said it intends to withdraw from the Paris climate agreement, as well as Brazil and Saudi Arabia, which have criticised the climate pact. …

However some coal-loving countries such as China and India, the world’s two biggest builders of new coal stations, will still speak at the summit, according to the draft agenda.

China has been under pressure to adopt a more ambitious climate target, while India released a position paper this week calling for more financial assistance to tackle climate change.

The signatories of the Paris climate agreement pledged to limit global warming to well below 2 degrees Celsius, however signatories’ current climate commitments do not add up to the emissions cuts required and put the world on track for at least 3C of warming by the end of the century.

Global carbon dioxide emissions hit record highs last year, as coal consumption increased. More than 100 coal power stations are currently under construction. …

Monday’s summit will be a major test of whether the signatories of the Paris climate agreement, which includes virtually every country in the world, are prepared to make big emissions cuts at a time when the global economy is faltering and tensions are high. …

Lees verder hier.

Wat is te verwachten van deze bijeenkomst? Veel retoriek waarbij lippendienst wordt bewezen aan de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs, gevolgd door te weinig actie – gelukkig maar – waarover opnieuw veel krokodillentranen zullen worden geplengd bij een volgende gelegenheid. Zeer voorspelbaar en eentonig allemaal!

En ondertussen wil die verschrikkelijke opwarming maar steeds niet komen.