Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Dit is een vervolg op ‘Onrust over energietransitie’.

Verbeterpunten

Er zijn veel positieve reacties van bijval en complimenten ontvangen over het bovengenoemde artikel. Er zijn ook een aantal terechte opmerkingen gemaakt, die ik hierbij wil rechtzetten.

‘In 2018 waren er 2029 windturbines opgesteld met een werkelijke output van 3436 MW.’ Dit gegeven is hieruit afkomstig. Het CBS Statline vermeldt op haar site (13 augustus 2019) op het einde van 2018 3436 MW op land en 957 MW op zee. Totaal dus 4393 MW. Het blijkt dus, dat Wikipedia het aantal windmolens op zee niet heeft meegeteld: MEA CULPA.

Verder heb ik in het artikel een sommetje gemaakt dat uitkwam op een aantal van 11.751 extra windmolens in 2050 om de 100% duurzaamheid te realiseren. Ik heb daarbij geen rekening gehouden dat moderne windmolens op zee een veel hoger rendement (40 tot 60%) kunnen halen: MEA CULPA.

Ik waag mij niet aan nieuwe berekeningen, gezien de verschillen, die verschillende instanties rapporteren:

  • De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie
    vermeldt de volgende gegevens, afkomstig van: PBL verwacht in 2050 het aantal windmolens op land 2750 (11 GW) en op zee 9500 (75 GW)
    Wageningen UR verwacht 4250 (17 GW) op land en 6750 (54 GW) op zee. Urgenda verwacht reeds in 2030 met 2750 windmolens op land en 3750 op zee voor 100% duurzaam te zijn.
  • De Nederlandse Windenergie Associatie prognosticeert voor 2050 op zee +/- 7500 windmolens.

 

Dit vervolgartikel houdt geenszins in, dat ik van mening ben veranderd. Ik blijf erbij, dat we het in de toekomst met windturbines niet zullen redden en dus de energiebron in de vorm van kernenergie moeten introduceren. Onze regering gebruikt het advies van het PBL bij het vaststellen van haar klimaatbeleid.

Ter informatie

Ik heb het artikel met een begeleidend schrijven toegestuurd aan alle fractievoorzitters  en de voorzitter van de Tweede Kamer. Al jarenlang stuur ik hen mijn artikelen over klimaatverandering toe. Het antwoord was altijd een geautomatiseerd bericht zonder een verdere reactie. Deze keer had ik nadrukkelijk erbij vermeld, dat ik geen belangstelling had voor een geautomatiseerd bericht. Resultaat: Geautomatiseerde antwoorden of geen reactie, behalve

D66 → Wij komen tot de conclusie dat kernenergie ontzettend kostbaar is, pas na vele jaren gerealiseerd kan worden en er een afvalprobleem is die op lange termijn nog niet opgelost is, terwijl windenergie steeds goedkoper wordt en snel gerealiseerd kan worden.

PVV→ Geen windmolens, wel kernenergie.

 

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

Confucius’ 551 v.C. – 479 v.C.

* Provinciale Staten (9 stuks): 3 reacties: brief + artikel wordt op de agenda geplaatst.
* Ruim 300 gemeenten: Massale respons: brief + artikel wordt op de agenda van de e.v.
gemeenteraadsvergadering geplaatst.

Tot slot, wil ik u een van de reacties die ik heb gekregen niet onthouden:

Windturbines: een kwelling

Er zijn 5 windturbines geplaatst tussen Nieuw-Beijerland en Piershil. Zie onderstaande afbeeldingen.

Deze Euromast hoge Enercon (E-126EP4) windmolens staan vlak bij woningen (400 tot 700 m afstand).
De windmolens zijn 200 m hoog.

Een van de bewoners schrijft het volgende over de hinder die zij ondervindt:

We measure up to 40-85 Db every day and night. In summer we can’t sleep with an open window or door. We can’t sit in our backyard >2.5 Bft. We sleep unwell every night. Horrible noise is howling like an airport, even over the singing trees: Torture (foltering!).

De omwonenden hebben tot tweemaal toe (half februari en half maart) een reeks van klachten en vragen (7 pagina’s) voor de komende overlegrondes tussen omwonenden, wethouder/ambtenaar, Windpark Spui, en de Provincie ingezonden. Tevens is het verzoek gedaan of het park ’s avonds niet stilgelegd kan worden zodat er sprake kan zijn van een gezonde nachtrust en zeker nu met het Corona drama.

Eén van de huisartsen in Nederland steunt dit verzoek.

Het volgende om het risico van de Corona-griep te vermijden (bron hier):

Adequate sleep:
* Shorter sleep duration increases the risk of infectious illness. One study found that less than 5 hours of sleep (monitored over 7 consecutive days) increased the risk of developing rhinovirus associated cold by 350% (odds ratio [OR] = 4.50, 95% confidence interval [CI], 1.08-18.69) when compared to individuals who slept at least 7 hours per night.
* Important to COVID-19, sleep deprivation increases CXCL9 levels. CXCL9 is a monokine, induced by interferon, and which increases lymphocytic infiltration and which is implicated in NLRP3 inflammasome activation.
* Adequate sleep also ensures the secretion of melatonin, a molecule which may play a role in reducing coronavirus virulence (see Melatonin below).

Op al onze 33 vragen is nog geen enkel antwoord vernomen.

 

De kwelling van Nieuw-Beijerland en Piershil.