Een bijdrage van Jan Jacobs. (België).

De Amerikaanse linkse filmmaker Michael Moore heeft een nieuwe (gratis te bekijken) documentaire uit ‘Planet of the Humans’ . Daar waar vrijwel elke documentaire van Moore vlotjes alle media halen en hij op handen gedragen wordt door de progressieve pers, is het erg twijfelachtig dat dit nu ook het geval zal zijn. Waarom? Ecologist en zelf een groene teen van het zuiverste water, Jeff Gibs, de regiseur van de documentaire gaat namelijk op zoek naar de achtergronden van de groene beweging en waarom ze zo hard vasthouden aan de niet werkende en milieuverwoestende windmolens, zonnepanelen biomassa en ethanol waanzin. Wat hij vindt tart elke verbeelding.

Laat deze gratis documentaire in een zaal vol groene activisten zien en hou voor en na een poll over de zogezegde groene en hernieuwbare energie. Gillend naar buiten lopen doen ze. Laat dit ook maar in scholen en de Anuna’s en Greta’s van deze wereld zien en hou er debatten over. Niet wachten minister Weyts. Men deed het met de fictie van Al Gore en men laat al jaren Pieter Boussemaere een rondje lopen in onze scholen om kinderen te vergiftigen en indoctrineren met eenzijdige groene klimaat propaganda.

Het is tijd om dit verderfelijk cultuurmarxisme te keren. Met deze documentaire moet het lukken. Marijn Poels deed met ‘The uncertainty has settled’ al een meer dan verdienstelijke poging. Maar zijn roem en faam was nog niet groot genoeg. Maar wat hij liet zien en wat onze pers nooit haalde, dat laat Micheal Moore nu ook zien, met nog meer detail en onderzoek.

De inhoud van de documentaire laat haarfijn zien hoe hypocriet, naïef en door en door slecht deze vaak groene multinationale ondernemingen en hun volgers wel zijn. Wie de bestuurders zijn, waar hun geld vandaan komt, hoe verweven ze zijn met banken, oliemaatschappijen, bosbouw miljardairs en politieke marionetten.

Het is de totale vernietiging en ontmanteling van de groene beweging en haar gevierde leiders en groene organisaties zoals Bill McKibben en 350 org, Al Gore, The Sierra Club, NRDC, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, Richard Branson, Michael Bloomberg, Vinod Khosla. Jeremy Grantham etc.. Het groene industriële complex bestaat. Het is geen samenzwering. Het is crony capitalism.

Bedrijven zoals Apple en Tesla die flagrant liegen dat ze op 100% hernieuwbare energie draaien, daar waar ze gewoon op het net zijn aangesloten. Festivals die beweren dat ze op 100% hernieuwbare energie draaien en zelfs amper in staat zijn om een broodrooster van 1200 watt te voorzien van genoeg elektriciteit en dan maar dieselgeneratoren gebruiken.

Het komt allemaal aan bod in de documentaire. Hun sponsors, zijn Caterpillar, Toyota, Citibank, en vele anderen. Deze organisatoren en hun publiek zijn zo van God losgezongen dat ze de sponsors openlijk bedanken voor het redden van de planeet voor gevaarlijke klimaatopwarming. Je moet het inderdaad zelf zien om te geloven.

De ecologische rampen in de natuur met een zonnecentrale zoals Ivanpah, die met gas moet gestookt worden en waarvan de spiegels liggen te rotten in de woestijn, de natuurverwoesting nodig om aan de grondstoffen te delven, de mijnbouw, de uitbuiting. Het komt allemaal aan bod.

Al enkele jaren schrijf ik wat Moore nu in deze documentaire laat zien en al evenveel jaren worden we door de progressieve pers en hun aanhangers als paria’s met de nek aangekeken en vaak genoeg nog uitgescholden ook. Wie de groene beweging en hun hernieuwbare dromen aanvalt is de leproos, of actueler, de covid-19 patient van de schrijversgilde. Meer hernieuwbare energie zal armoede doen toenemen De kostprijs van groene religie Wat(t) u van Canvas niet mocht weten Energiepact is ramp voor Vlaanderen Hernieuwbare energie: een duurzame mythe Het zijn allemaal artikels van mijn hand, sinds 2017 in Doorbraak en Climategate.nl verschenen. Het is hard zoeken in de Nederlandse en Vlaamse media om een dissidente mening te publiceren over de hernieuwbare droom.

Hernieuwbare energie vervangt geen fossiele energie en zorgt niet voor minder, maar meer milieuvernietiging en meer gebruik van fossiele brandstoffen. Dat was al in 2014 geweten, toen Fork en Koningstein hun verslag opmaakten voor Google. Jarenlang hadden deze twee academici honderden miljoenen ter beschikking gekregen van Google om een energievorm te vinden die goedkoper was dan steenkool. Het was onmogelijk, was hun conclusie. Meer nog, zo zeiden ze, inzetten op hernieuwbare energie zal fossiele energiegebruik doen toenemen. Een conclusie die ook academicus Richard York maakt. Hij publiceerde zijn bevindingen in Nature. Geen kat die het las. Onwelgekomen green bashing wellicht. Je hebt meer fossiele brandstof en energie nodig, dan dat deze energie uit wind en zon ooit kan produceren. Dat zijn de feiten.

Waar de documentaire in de mist gaat, is dat het verwijst naar het kapitalisme als oorzaak van al de ellende. Maar dat ziet de documentairemaker fout. Het is crony kapitalisme en corporatisme. Dat is wanneer corrupte overheden in bed liggen met ondernemers die bewust rijk worden door subsidies en foute politiek te sturen. Met de groene goedkeuringsstempel van de zogezegde groene bewegingen en hun gedienstige overheidsambtenaren en politici mogen deze ondernemers en ondernemingen schaamteloos miljarden binnenrijven. Het is de Europese Greendeal ten voeten uit.

Misschien heeft Moore de verbazingwekkende transformatie die het kapitalisme in de wereld heeft veroorzaakt, niet goed waargenomen. Tweehonderd jaar geleden leefde 89% van de wereldbevolking in extreme armoede. Tegenwoordig leeft 90% van de wereldbevolking niet in extreme armoede. Het kapitalisme heeft de rollen op het gebied van armoede en ontbering volledig omgedraaid. Kapitalisme en vrije markt hebben goed werk geleverd.

De sociale uitgaven in landen met een rijke wereld zijn gestegen van 1% van het BBP of zelfs minder in 1900 tot tussen 17% en 32% in 2016, volledig gefinancierd door belastingheffing op kapitalistische economieën die zich bezighouden met wereldwijde vrije handel.

Laten we dus niet het kind met het badwater weggooien en het enige wat dit verderfelijke welvaartvernietigende groene monster kan stoppen op de schop nemen. Kleinere overheden met minder macht, daar ligt de sleutel.

Op dit eigenste moment, in het midden van de ergste crisis en diepste recessie sinds de jaren dertig, proberen groenen binnen de VN en Frans Timmermans voor de EU nog steeds om hun klimaat-greendeal erdoor te duwen. Dit mag gewoon niet gebeuren. Het zou de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen gewoon vernietigen. Ja, zoveel staat er op het spel. Zover gaan ze.