Groene aap door uitsluitend windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen  is gedoemd onzin te verkondigen wiebesEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Voor aap staan? Dat is m.i. alleen voorbehouden aan degenen die geloven dat die vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming gestopt kan worden door uitsluitend windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen. “Wie weigert het rekenwerk te doen, is gedoemd onzin te verkondigen.” Dat is bij uitstek van van toepassing op de uitvoering van de huidige klimaatwet. We weten dat na 30 jaar de bijdrage van wind en zon aan de mondiale energievoorziening nauwelijks meer dan 1% bedraagt. Ik neem aan dat mondiale ontbossing niet de bedoeling is. Desondanks leze men Wiebes’ uitspraak:

Zonder biomassa haalt Nederland de klimaatdoelen niet zoals die zijn afgesproken bij de conferentie in Parijs en vastgelegd in het Klimaatakkoord. Is dat erg? Het is fascinerend wat Wiebes daarover zei in de Tweede Kamer. Hij wapperde niet met een app van Gerrit Hiemstra die waarschuwde dat er zonder biomassa in 2030 een tsunami, hevige droogte of ander klimatologisch onheil op Nederland af koerst. Wiebes had het niet over zielige ijsbeertjes of het warme voorjaar in Siberië. Hij wees niet op tipping points, onomkeerbare (Tweede Hoofdwet!) gebeurtenissen in de natuur. Wiebes zei: ‘Als het doel aan de horizon verdwijnt, staan we hier over tien jaar met zijn allen voor aap.’

Bron.

Interessant, want zo veel is wel duidelijk dat er geen klimaatprobleem is. Dan moet dat doel vanzelf achter de horizon verdwijnen, zou je zeggen. Dit zou Wiebes toch moeten begrijpen, maar hij handelt er niet naar. Mij bekruipt daarom het idee dat dat klimaatdoel los staat van het vermeende klimaatprobleem. Het lijkt sinds Parijs steeds meer te gaan om een gedwongen herverdeling van welvaart ofwel het aloude socialistische ideaal van solidariteit, nu op mondiale schaal. Een passender bewoording is een astronomische roof vermomd als Robin Hood-deugd, mogelijk gemaakt door een planeconomische dictatuur. Dit waar met name Nederland al aan welvaart verliest, los nog van Covid-19:

Het is opvallend dat in politiek Den Haag over alles wordt gedebatteerd, maar dat de politiek nog steeds niet door heeft dat onze economie en toekomst in zwaar weer terecht komen. We staan aan de vooravond van een economische ontwikkeling waarbij Nederland binnen Europa een matig presterende economische middenmoter zal worden en dat tot op heden deze toekomst nog steeds geen debat heeft opgeleverd. […] Deze degradatie is vooral te wijten aan het feit dat dat de Nederlandse politiek en delen van ons bedrijfsleven hebben geteerd op de investeringen en successen uit het verleden. Er was bovendien te weinig oog voor internationale ontwikkelingen, voor technologische vernieuwingen en voor concurrerende landen.

Bron.

Er is dus een onheilige geest over, met name, de EU nedergedaald die de voornoemde herverdelingsintenties van de Overeenkomst van Parijs in 2015 onthult. Het klimaatdoel bereikt betekent geen meetbaar temperatuureffect bereikt zoals wij inmiddels weten, maar hier is niemand in geïnteresseerd. Wel een massale kapitaaloverdracht, niet naar Ontwikkelingslanden, maar naar een elite van ‘duurzame’ ondernemers, windmoleneigenaren en NGO’s die zich hier aan verrijken. Hoe banaal kan de praktijk van dat nobele doel uitpakken. Ontwikkelingsland kunnen verrekken, want die krijgen nog steeds geen toegang tot betaalbare stroom. Wel een paar zonnepaneeltjes die in het verdienmodel passen. Misdadig. Een schrijnend voorbeeld is het mislukte Greenpeace-project in een dorpje in India. Greenpeace zou het wel oplossen met zonnepanelen. Het liep natuurlijk uit op een fiasco dat Greenpeace met de staart tussen de benen deed vertrekken. Meer hierover: Bron.

Hier voegt zich bij dat toegang tot betaalbare en betrouwbare stroom tot meer welvaart leidt en meer mogelijkheid tot educatie. Beter opgeleide vrouwen krijgen aantoonbaar minder kinderen, hetgeen bevolkingsexplosie voorkomt of afremt. Een continent als Afrika is dus zeer gebaat bij toegang tot betaalbare en betrouwbare stroom. Dit dwarsbomen is misdadig.

Wat beweegt mensen als Wiebes te kiezen voor energiebronnen (zon, wind, bossen verbranden) die per eenheid duizend tot een miljoen maal minder energie leveren dan fossiele en kernenergie? Wat beweegt hem een doel te kiezen zonder een bijbehorend probleem? Wie zet zich nu eigenlijk voor aap?

Groene aap door uitsluitend windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen  is gedoemd onzin te verkondigen wiebes

Vertrek uit kamp.

200 jaar geleden waren we 100% duurzaam, want hout, turf en gedroogde mest (alle biomassa) waren toen de enige energiedragers. Hoe dit werkt heb ik 50 jaar geleden op een reis met bedoeïenen door de woestijn nabij Sa’udi Arabië ervaren. Ons brood bakten we in smeulende kamelenmest (geen keutel werd over het hoofd gezien) om daarna wat thee te maken. Romantisch?

Nou nee, wel zwaar. Overdag ruim boven de 40 graden, ’s nachts ver onder 0. Wie naar dergelijke tijden van diepe armoede en gebrek wil terugkeren en dit anderen wil opleggen, is niet goed bij zijn hoofd. Von der Leyen presenteerde onlangs het Klimaatbeleid in de dezelfde gezwollen taal waarmee geëxalteerde leiders spraken na het Akkoord van Parijs. ‘Man on the moon project’, noemde zij het. Ja ja, hoe dachten zij en Timmermans deze klus te klaren? Men leze: The failure of the climate movement in one graph:

Groene aap door uitsluitend windmolens, zonnepanelen en het verbranden van bossen  is gedoemd onzin te verkondigen wiebes

Bron.

Voor Nederland komt dit neer op (Bron BP):

4,2 kerncentrales/jaar plaatsen van elk 1,5 GW of 4.200 windmolens/jaar of 39 miljoen zonnepanelen/jaar.

Overigens elektriciteit vormt 20% van alle energiegebruik. Hoe kan die overige 80% worden vervangen? Ik krijg niet de indruk dat over dit soort vragen voldoende is nagedacht. Immers, hoe ziet de wereld eruit zonder de producten uit de petrochemische industrie zoals medicijnen, plastics, weefsels voor kleding etc? Het is des te duidelijker dat bij de EU-top de redelijkheid is zoekgeraakt. Het maakt vele wereldburgers tot slachtoffer van een in de grond misdadig EU-klimaatbeleid dat door hebzuchtige NGO’s en andere lobby’s is opgedrongen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).