Klimaat-lockdown: de echte verschrikkingen voor midden- en kleinbedrijf de klimaatcrisis in een situatie terechtkomen waarin we verbieden

Shutterstock.

Bron: Deutsche Wirtschaftsnachrichten.

Vertaling: Martien de Wit.

De Corona-lockdown was nog maar een voorbode. Binnenkort zullen ondernemers en burgers te maken krijgen met de gevolgen van een klimaat-lockdown. Degenen die denken dat dit een hersenspinsel is, zullen snel beter weten.

Op de website climatelockdown.com staat: “Als je denkt dat de Covid 19 pandemie erg is, wacht dan maar tot je ziet hoe de klimaatverandering ons in de nabije toekomst zal treffen als we nu niets ondernemen.”

De dramatische daling van de wereldwijde CO2-emissies in de eerste dagen van de pandemie en de wereldwijde lockdowns zouden gedurende de rest van het decennium om de twee jaar moeten worden uitgevoerd om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te halen. Aldus een recente studie. De auteurs zeggen echter ook dat men zich niet alleen op lockdowns mag verlaten (zie hier).

Het is zeer waarschijnlijk dat we in de nabije toekomst ons dagelijks leven, onze eetgewoonten en onze ondernemersactiviteiten massaal zullen moeten veranderen en beperken onder het mom van klimaatbescherming. Dit was al aangekondigd door de SPD-gezondheidsdeskundige Karl Lauterbach. Lauterbach had in december 2020 in een artikel in de krant ‘Die Welt’ aangekondigd: “Ik heb sterk de indruk gekregen, dat wij in Duitsland en ook in Europa, laat staan in de Verenigde Staten, er niet in zouden zijn geslaagd deze pandemie te verslaan zonder de ontwikkeling van een vaccin. Er zal echter nooit een vaccin tegen CO2 komen. Er zijn dus maatregelen nodig om de klimaatverandering aan te pakken die analoog zijn aan de beperkingen van de persoonlijke vrijheid in de strijd tegen de pandemie. Of dit haalbaar is, waag ik steeds meer te betwijfelen.”

SPD-gezondheidsdeskundige Karl Lauterbach had onlangs in het ARD programma ‘Phoenix’ gezegd: “Ik zou het zelfs niet onmogelijk achten dat we met de klimaatcrisis in een situatie terechtkomen waarin we het één en ander daadwerkelijk verbieden.” Hiermee maakte Lauterbach duidelijk dat het gewone leven in de komende tijd blijvend zal veranderen, wat weer aansluit bij de uitspraak van de oprichter van het Wereld Economisch Forum (WEF), Klaus Schwab, dat na de pandemie niets meer hetzelfde zal zijn als voorheen. “Velen van ons vragen zich af wanneer alles weer normaal zal worden. Het korte antwoord is: nooit. Niets zal ooit terugkeren naar het ambivalente gevoel van normaliteit dat vóór de crisis heerste, omdat de coronavirus pandemie een fundamenteel keerpunt betekent in onze wereldwijde evolutie,” schreven Schwab en Thierry Malleret in hun boek “Covid-19: The Great Reset,” volgens CNBC.

Schwab ging dieper in op de vraag waarom de wereld op 3 juni 2020 voorgoed zal veranderen, onder de titel ‘Now is the Time for a ‘Great Reset‘.

Als het aan het WEF ligt, moeten mensen in de toekomst gras en insecten eten om de klimaatverandering tegen te gaan en het voedsel duurzamer te maken (hier).

De doelstellingen in het kader van de ‘Great Reset’ en de pandemie bedreigen vooral het Duitse midden- en kleinbedrijf. Meer dan 99 procent van alle ondernemingen in Duitsland behoort daartoe (hier).

Columnist Ernst Wolff van ‘Deutsche Wirtschafts Nachrichten’ roept MKB-ondernemers op om terug te vechten – want hun bestaan is in gevaar (hier).

Bron hier.

***