Er is alle reden om kernenergie in te passen in de energiemix. Brussel blijkt deze concurrentievervalsing wel te sanctioneren op dit gebiedEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Zonder betrouwbaar vraagvolgend geleverde elektriciteit loopt onze maatschappij vast. Er is geen schijn van kans dat met de peperdure inferieure middelen als windmolens en zonnepanelen aan die voorwaarde kan worden voldaan. Laten zich dus de wegen scheiden van deze laatste en kiezen voor kernenergie.

Uit de sommetjes moge blijken dat gegeven de superieure leveringszekerheid van 95% en de superieure leveringsduur van kerncentrales -tenminste met een factor 4 t.o.v. windmolens- kernenergie het met straatlengtes wint van de inferieure windmolens en zonnepanelen -de sommetjes heb ik diverse malen eerder al gemaakt-. Geen wonder met die superieure vermogensdichtheid. Tegenstanders van kernenergie zagen deze bui al hangen. Reden voor een lastercampagne volgens beproefd recept. De bizarre onwetenschappelijke Greenpeace-achtige agitprop over stralingsdoden, kankergevallen en misvormingen, berusten op de omstreden LNT-rekenmethode (Linear No Threshold).

LNT gaat als volgt: 1 persoon eet 100 paracetamollen en gaat daaraan dood. Dus, als 100 personen elk 1 paracetamol eten, dan gaat statistisch altijd 1 persoon dood. Vermenigvuldig dit met een bevolking van zeg 10 miljoen en zo kom je aan je afschrikwekkende, maar niet bestaande, stralingsdoden, kankergevallen en misvormingen. Men bestaat het zelfs om stralingsdoden in te calculeren die pas over enkele decennia zouden vallen. We komen al vele decennia in aanraking met steeds meer kernenergie. Niemand die binnen de stijgende levensverwachting, én kankergevallen, die toegenomen stralingssterfte heeft geïsoleerd. Het is een zwak argument en gejat van asbestziektes en bovendien in strijd met de stabiel blijvende cijfers over misvormingen. Deze laatste zijn bovendien alle van andere dan nucleaire oorsprong. Zie hieronder.

Het blijft steeds weer verontrusten dat de Brusselse regelgevingfetisjisten gevoelig blijken voor die onzin. Hebben die lui dan zelf geen kritische verstand? Voortdurend treedt bovendien het Voorzorgprincipe in werking en kan er dus niets meer, want wie weet welke gevolgen…? Op dit irrationeel, onwetenschappelijk modelmatig getheoretiseer blijkt het EU-beleid gebaseerd. Nederland niet uitgezonderd. Echter, in de echte wereld wordt i.v.m. nucleaire straling gesteld:

The LNT model is inconsistent with biologic and experimental data, which show the nature and the effectiveness of immediate and delayed defense systems to vary widely with dose and dose rate. No convincing epidemiologic data support the LNT relationship.

Bron.

En: No statistically significant increase in major birth defects or other untoward pregnancy outcomes was seen among children of survivors. Monitoring of nearly all pregnancies in Hiroshima and Nagasaki began in 1948 and continued for six years. During that period, 76,626 newborn infants were examined by ABCC physicians.

Bron.

Er is derhalve geen reden voor de pogingen tot angst zaaien van tegenstanders van kernenergie op grond van deze argumenten, die alle al vele jaren geleden ontkracht zijn.

Inmiddels zijn verstandige mannen en vrouwen dan ook tot bezinning gekomen en aan het rekenen geslagen over productie, leveringszekerheid, incidenten en kosten. De conclusies zijn niet verwonderlijk dat kernenergie de veiligste, meest productieve en betrouwbaarste vorm is van energieopwekking. Betreurenswaard is de weggevloeide kennis van de (serie)bouw van kerncentrales en de, irrationele, veiligheidseisen door het voornoemde Brusselse Voorzorgprincipe en de macht van de anti kern lobby. Juist hervatting van Europese seriebouw op basis van Westinghouse en General Electric biedt de uitkomst. Alleen, zo lang lidstaten verplicht zijn met voorrang de groeiende hoeveelheid groene stroom in hun energiemix op te nemen, blijft deze opleving geblokkeerd. Planeconomisch en gesubsidieerd uitschakelen van concurrentie dus. De EU doet gewoon aan concurrentievervalsing. Kennelijk door monopolie- en kartelwaakhonden conveniërend ‘over het hoofd gezien’.

Investeerders willen bovendien zekerheid in een politiek onzekere tijd waar het kernenergie betreft en de gevoeligheid van de al te welwillende pers voor de misleidende Greenpeace-agitprop c.s. Dit leidt in bepaalde gevallen tot Overheidsgaranties voor de meer zekerheid biedende bekorting van de afschrijvingsperiode zoals bij Hinkley Point C. Maar daarna valt deze financiële last weg waardoor de superieure levensduur, planbare leveringszekerheid en vermogensdichtheid inferieur hernieuwbaar overtuigend met straatlengtes achter zich laat:

De investeringskosten en de lopende kosten samen zijn dus hooguit 4,1 cent/kWh. […] Zelfs door uit te gaan van “radicale transformatie” van het energiesysteem en extreem gunstige aannames (voortdurende kostendalingen van windturbine, zonnepanelen en opslagsystemen, de bouw van een internationaal elektriciteitsnetwerk op continentale schaal, en de beschikbaarheid van goedkoop landoppervlak voor alle apparatuur) komen tegenstanders van kernenergie niet onder de 5 cent/kWh in 2050.

Bron.

Dit lijken mij verstandige constateringen. Ondertussen gaan de ontwikkelingen door verstandige ondernemers door zoals hier:

Neem het complex van NuScale, dat eerder lijkt op een hypermodern zwembad of een gymzaal dan op een kerncentrale. Als eerste in de Verenigde Staten bouwt het bedrijf uit Portland er aan zogeheten small modular reactors (SMR). Dat zijn reactoren die qua oppervlakte eentwaalfde van een traditionele reactor beslaan en per stuk 60 megawatt elektriciteit produceren –genoeg om zo’n 50.000 huizen van stroom te voorzien. Oprichter José Reyes (65), als hoogleraar kernwetenschappen verbonden aan de universiteit van Oregon, legt uit dat de werking van een SMR vergelijkbaar is met de traditionele lichtwater-kernreactor. Toch zijn er belangrijke verschillen. Ze zijn veel makkelijker te bouwen. Grote delen van de reactor kunnen in een fabriek worden gemaakt, om tijd en geld te besparen. De reactor zou veiliger zijn, enerzijds omdat hij kleiner is en minder straling afgeeft. Anderzijds is het risico op een kernsmelting veel lager: zelfs als de stroom uitvalt, blijft de reactor gekoeld. ‘Het is een doorbraak voor een groene toekomst,’ zegt Reyes.

Verstandige en realistische taal zoals hieruit ook moge blijken:

Als de eerste twaalf reactoren in 2029 operationeel zijn, zullen ze elektriciteit leveren aan de staat Utah. Verder wil het bedrijf reactoren neerzetten op plekken waar kolencentrales sluiten, zodat de meeste werknemers hun baan kunnen behouden en NuScale kan profiteren van de al bestaande infrastructuur. Er zijn inmiddels ook contracten gesloten met twintig landen (nog niet met Nederland, maar oud-VVD-minister van Economische Zaken Eric Wiebes noemde de SMR een ‘aantrekkelijk alternatief’). Vergelijkbare SMR’s worden eveneens snel ontwikkeld in China, Rusland en Argentinië.

Bron (mogelijk betaalmuur).

Dit is een stap in de goede richting. Zo kunnen de kernreactoren een belangrijke rol in de RES-plannen spelen en de burger een hoop ergernis en ziekte besparen vanwege windmolens en zonneweiden. Maar zelfs dan nog maakt elektriciteit hooguit 15% van de totale energievoorziening uit. Die overige 85% werpt veel vragen op.

Hier is niet over nagedacht, zoals gewoonlijk over het hele klimaatbeleid. De Green Deal is niet doordacht omdat die berust op wensdenken en incompetentie. Dit wreekt zich. Lees hier deze conclusie die iedereen kan begrijpen:

Cities, countries, and economies were built with derivatives from oil, not by electricity Before world leaders move too fast to consummate their climate policies, they need to be cognizant of two “aha” moments: 1) wind and solar can only generate intermittent electricity, and 2) electricity cannot manufacture the oil derivatives that are the basis of the thousands of products that have built the world’s cities, countries, and economies over the last 200 years. Can you imagine primitive man with an abundance of wind and solar electricity and nothing to power! Imagine living with Just GREEN Electricity. Interestingly, for more than two centuries the most important benefits to humanity from fossil fuels is the oil derivatives, that electricity CANNOT provide, and NOT the fuels that can be manufactured for the transportation and military infrastructures.

Het gaat om tenminste 6.000 producten.

Er is alle reden om kernenergie in te passen in de energiemix. Brussel blijkt deze concurrentievervalsing wel te sanctioneren op dit gebied

Jeroen Hetzler.

Concluderend: De stap van een gebleken incompetente macht naar een dictatoriale macht is klassiek en vanuit de historie voorspelbaar. Die grens is al overschreden met de Klimaatwet. Er is alle reden om kernenergie in te passen in de energiemix. Toch laat de Overheid zich de wet voorschrijven door het Klimaat Industrieel Complex bestaand uit milieubeweging, postcodeloterij, media en de duurzaamheidsbaronnen. Van eerlijke concurrentie is geen sprake, maar Brussel blijkt deze concurrentievervalsing wel te sanctioneren in weerwil van hun beleid op dit gebied. Zie hier. Eigenaardig dat voor het Klimaat Industrieel Complex andere normen gelden. Brusselse ideologie kennelijk. Zou iets zijn voor Pieter Omtzigt.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).