EU keurt curieuze Klimaatwet Frans Timmermans goed met de onzinnige en onhaalbare klimaatwet Klimaatneutraal is een ‘groene’ leugen

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, Copyright Europese Unie.

Klimaatneutraal in 2050! De EU gaat het doen met de onzinnige en onhaalbare klimaatwet die net is goedgekeurd.

China en India, de top twee CO2-emittenten, zien niets in dit streven. Dus van de planeet redden kan geen sprake zijn.

Klimaatneutraal is een ‘groene’ leugen met nul kans op slagen en met catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart, stelt Ferdinand Meeus.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

De EU, met klimaatpaus Frans Timmermans en klimaatsprookjesfee Ursula von der Leyen op kop, heeft net de meest onzinnige klimaatwet ooit goedgekeurd. De EU Klimaatwet impliceert dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. In de wet is een tussenstap en evaluatiepunt voorzien in 2030 met 55% CO2 uitstootreductie.

Bindende wetgeving

Klimaatneutraal als niet-bindende vrijblijvende doelstelling omvormen naar binding legislation is een goudmijn voor advocatenbureaus en klimaatactivisten, omdat het vrijwel zeker is dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald. Gelukkig geldt de wet voor Europa als geheel, waarbij tussen de EU-staten onderling ‘gemarchandeerd’ kan worden. Het worden ongetwijfeld complexe rechtszaken. 

Bij het lezen van de EU-Klimaatwet heb ik geen ‘bindende’ sancties gevonden voor lidstaten die niet voldoen aan de doelstellingen. Het ergste is ook dat er geen technisch stappenplan in de klimaatwet staat om de lidstaten te helpen op weg naar die onhaalbare klimaatneutraaltoestand in 2050. Tja …

Pensioen

Zowel Frans als Ursula hebben duidelijk geen last van enige vakkennis ter zake. Is het toeval dat zowel Frans (1961) als Ursula (1958) tegen 2030 al lang met pensioen zullen zijn en dan vast en zeker zullen genieten van een ruim inkomen? De enorme problemen van hun Klimaatneutraalwet zijn dan voor hun opvolgers. En voor de EU-burgers wier belastinggeld zal worden verkwanseld.

De status van kernenergie met nul CO2-uitstoot is nog steeds niet bepaald. Ik voorspel nu al dat de gespecialiseerde advocatenbureaus zich aan het warmlopen zijn om processen aan te spannen tegen de EU en de landen voor het niet halen van de uitstoottargets.

Naïef streven

Weten Frans en Ursula dat de top 2 CO2-uitstoters China en India, hun uitstoot rustig verder gaan vergroten, zodat hun burgers kunnen genieten van goedkope en betrouwbare stroom door het bouwen van extra steenkoolcentrales? Dus het naïeve streven van EU naar klimaatneutraal om de planeet te redden heeft geen enkel effect als de grote jongens en meisjes niet meedoen. Het enige effect is vernietiging van onze welvaart met ons eigen belastinggeld door een groep goed betaalde bureaucraten.

Groene leugen

Weten Frans en Ursula dat hun klimaatwet zowel technisch als economisch 0,0% kans van slagen heeft? Ik denk het niet. Die leven in een groene bubbel en geloven nog in hernieuwbare sprookjes. Er is namelijk één groot structureel probleem met energie uit zon en wind: die energie is onbetrouwbaar en ongeveer 50% van de tijd niet beschikbaar, omdat de zon niet altijd schijnt (vooral niet tijdens de nacht en in de winter) en de wind soms te weinig en soms te hard waait en die wieken dat niet kunnen omzetten in voldoende energie.

Kernenergie genegeerd

Met dit fundamentele en structurele probleem met zonne- en windenergie wordt door Frans&Ursula onvoldoende rekening gehouden in hun Klimaatwet en in de Green Deal-plannen voor 2050. Zij hopen op nieuwe revolutionaire stockage-technologieën die dat probleem zullen oplossen tegen 2050. Helaas is de kans dat dat op een economisch rendabele manier gebeurt vrijwel onbestaand. Uitsluitend met kernenergie is er een kans op van slagen. Maar Frans&Ursula hebben nog steeds niet beslist om deze klimaatneutrale vorm van energie een ‘groen’ label te geven vanwege een groen-rode allergische reactie tegen deze klimaatneutrale energiebron.

Biomassa

De groene leugen gaat ook over biomassa-houtstook, waarbij de CO2-uitstoot (die er wel degelijk is) door de EU-boekhouders van Frans&Ursula niet mag worden meegeteld in de uitstootrapporten. Deze volksverlakkerij gaat nog steeds door, gesteund door subsidies, waarbij oerbossen worden opgebrand in Nederlandse biomassacentrales (soms omgebouwde steenkoolcentrales). In NL wordt twee derde van de ‘groene energie’ door deze milieuvervuilende natuur-vernietigende ondingen opgewekt.

Opslagprobleem voor groene energie

Een realistische en economisch rendabele technologie om voldoende extra (zon-wind) energie op te slaan in batterijen of via een tussenvorm, zoals waterstof, is nog steeds niet beschikbaar. En niemand kan beloven dat dat stockage-probleem tegen 2030-2050 zal worden opgelost. Hetzelfde geldt voor ‘CO2-opvang’, het verwijderen en stockeren van CO2 uit de lucht.

Een eerlijke analyse van de Europese doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken moet voor iedereen met gezond verstand duidelijk zijn: het is een groen sprookje met 0,0% kans van slagen, maar met catastrofale gevolgen voor onze economie en welvaart.

Waarschijnlijk zal men rond 2030 (hopelijk eerder) inzien dat de groene Keizer en zijn Sprookjesfee geen kleren droegen. Ze zullen dan ook genieten van hun pensioen en de schuld van hun debacle op hun opvolgers afschuiven. Ik hoop dat Ursula dan ook haar stoel heeft gevonden.

Back-up capaciteit nodig

Tegen 2030 zal het hoogstwaarschijnlijk pijnlijk duidelijk worden dat onze industrie en ziekenhuizen niet kunnen draaien op een energiebron (zon en wind) die er niet altijd is, dus onbetrouwbaar. Er is altijd een betrouwbare back-up bron van fossiele energie nodig, zoals olie, gas of nucleair, die 24/7/365 beschikbaar is.

Het gebruik van meer groene hernieuwbare zon-wind energie betekent ook dat de noodzakelijke back-up capaciteit natuurlijk ook groter moet worden … Daarbij gaat het kostenplaatje uiteraard meestijgen. Dat leidt tot de absurde situatie dat als je overschakelt naar meer en meer groene hernieuwbare energie, de back-up met fossiele brandstoffen of nucleair ook moet meegroeien en de kosten ‘verdubbelen’ voor dezelfde hoeveelheid output aan energie. Daarbij komt nog dat die back-up niet zomaar zonder extra kosten of technische effecten op het net kan worden aan- en afgezet. Er zullen zeker black-outs komen en dan gaat het licht uit met een economische chaos tot gevolg.

Fossiel blijft nodig

Het hoofdaandeel van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening is nog steeds gebaseerd op fossiele brandstoffen: aardgas (45%), steenkool (32%) en olie (4%). Dat zijn drie betrouwbare energiebronnen die altijd (ook ’s nachts en in de winter) beschikbaar zijn. In dit bestaande kader is hernieuwbare energie (zon-wind-biomassa) een kleine (13%) aanvulling op het net dat best zijn nut heeft voor particulieren. Maar om de haven van Rotterdam en grote ziekenhuizen te laten draaien op onbetrouwbare, niet altijd beschikbare groene energie is economische en menselijke zelfmoord.

Vervangen van fossiele brandstof door hernieuwbare energie geeft meer CO2-uitstoot en is ‘dubbel’ zo duur.

CO2-uitstoot omhoog

Energieopwekking door aardgas en steenkool vervangen door wind en zon alleen gaat niet vanwege 50% niet beschikbaar en geen betrouwbare stockage. Dus bij elke stap om fossiele energie te vervangen door zon-wind energie moet er in een back-up worden voorzien. Dus moet er telkens een dubbele energiecapaciteit worden opgebouwd als back-up met de boven geschetste gevolgen: kosten gaan verdubbelen en de CO2-uitstoot gaat omhoog.

EU keurt curieuze Klimaatwet Frans Timmermans goed met de onzinnige en onhaalbare klimaatwet Klimaatneutraal is een ‘groene’ leugen

Ferdinand Meeus.

De waarheid is dat er steeds een stabiele betrouwbare base load elektriciteitsvoorziening nodig is, gebaseerd op fossiele brandstoffen en/of nucleair. Zon en wind kunnen nuttig zijn als kleine bijdrage voor particulieren, die het niet erg vinden om ’s avonds en in de winter zonder stroom te zitten.

Alternatief is om bestaande centrales langer open te houden totdat onze beleidsmakers inzien dat de Europese Green Deal gebouwd is op groene waanzin, waarbij Keizer Frans en Keizerin Ursula geen kleren aanhebben en tegen 2030 achter de geraniums zitten.

***

Over de auteur

Ferdinand Meeus: Doctor in de wetenschappen (chemie, fotofysica, fotochemie); IPCC expert reviewer AR6.

Bron: OpinieZ hier.