Frans Timmermans. Foto PvdA.

Geachte Rector Magnificus Prof. dr. ir. Tim van der Hagen,

U heeft mijn open brief van 28 november 2021 nog niet beantwoord en u bent schijnbaar van plan, ondanks de vele negatieve reacties, toch aan Frans Timmermans een eredoctoraat uit te reiken.

Daar u ook geen afstand neemt van de Klimaatmissie waarin staat dat bij de TU-Delft geen twijfel over de klimaathysterie mogelijk mag zijn, is dit niet meer de TH-Delft waar ik eens afgestudeerd ben.

De zogenaamde Green Deal die Timmermans voorstaat voor Europa is op verkeerde wetenschappelijke conclusies gebaseerd en zeer slecht voor de Europese burger.

Daarom leg ik dit vraagstuk ook voor aan de wetenschappelijke integriteitscommissie van de TU-Delft.

Toendertijd zou het voor de TH-Delft een erezaak geweest zijn om met zijn professoren en studenten de klimaatweddenschap van de heer ir. Walter Hopferwieser (Santnergasse 61, 5020 Salzburg), te willen winnen.

„Der oder dem Ersten, der mir einen schlüssigen naturwissenschaftlichen Beweis vorlegt, dass das von uns Menschen freigesetzte CO2 eine Klimaerwärmung bewirkt, die uns Menschen und unsere Erde nachhaltig schädigt, verleihe ich einen Preis in der Höhe von 100.000 €“.

Zie hier.

Egbert de Beyer.

Daar dit tot nu toe nog nooit een wetenschapper gelukt is, maar wel ten zeerste het in het algemeen belang is, zou de TU-Delft bij het oplossen van dit probleem zeker voor een Nobelprijs in aanmerking komen. Maar ik geloof niet dat er op de TU-Delft ook maar één wetenschapper is die dit theoretisch of experimenteel kan bewijzen, hetgeen wel de wetenschappelijke plicht zou moeten zijn van een instituut als TU-Delft.

Kan en wil de TU-Delft niet deze wetenschappelijke exercitie ondernemen, dan eis ik dat de TU-Delft afstand neemt van hun Klimaatmissie en openlijk toegeeft dat niet 97 % van de wetenschappers het er over eens zijn dat wij mensen door onze CO2-uitstoot een maatgevende invloed op het wereldklimaat hebben.

Ik wacht op uw antwoord en zal aan hand daarvan beslissen of ik mijn bul terugstuur.

Hoogachtend,
Jhr. ir. Egbert de Beyer

***

Voor de petitie tegen het ere-doctoraat van de TU Delft voor Frans Timmermans, zie hier.

***

Zie hier de brief met inhoudelijke argumentatie.

***