Frans Timmermans.

Van een onzer correspondenten.

De TU Delft heeft er een glossy bij: Delft Matters, een spin off van TU Delta. In het eerste nummer een dubbelinterview met TU-eredoctor Frans Timmermans en Prof. dr. Herman Russchenberg, hoofd van het Delftse klimaatinstituut. Uit het interview proeft men de diepe weerstand van Timmermans tegen kernenergie. De Eurocommissaris (PVDA) stelt:

‘De vraag is of je zo veel maatschappelijke middelen in een oplossing moet stoppen die uiteindelijk niet duurzaam is. Ik weet dat de Nederlandse regering plannen heeft om kerncentrales te laten bouwen.’

Men wil bij de TU wat graag onderzoek doen om ‘climate-engineering’ als optie te ontwikkelen: het koelen van de planeet door wolkenmanipulatie. Dr. Timmermans wil dit ‘prutsen’ aan klimaatsystemen, niet uitsluiten en ziet hier een grote rol voor ingenieurs.

TU Delft heeft twee gezichten als het om klimaatverandering gaat en de oorzaken daarvan. Enerzijds zegt men, bij monde van de rector, een debat niet uit de weg te gaan.

TU rector prof. dr. ir Tim van der Hagen:

‘Het open debat kan dan aansluitend met het gehele publiek worden gevoerd. De combinatie van informatieve lezing- en debat is met name ook voor onze studenten vormend om kennis te kunnen nemen van uiteenlopende visies op het klimaatvraagstuk en de mogelijke oplossingen daarvan.’ Bron hier.

Anderzijds gebeurt er helemaal niets als het gaat om de toegezegde gedachtenuitwisseling met een wereld buiten de TU. Ook de redactie van Delft Matters kan geen kritische vraag verzinnen op dit punt.

Vooralsnog blijft het de vraag of de TU wel in staat is om een klimaatdebat te organiseren.

Herman Russchenberg.

Bij de opstand tegen de toekenning van het Ere-doctoraat aan Frans Timmermans werden door TU hoogleraren allerlei ad hominem  argumenten ingebracht, zoals leeftijd van de ondertekenaars van de petitie. Maar ook nu is er nog geen sprake van een open houding over iemands standpunt. Russchenbergs neemt het woord ‘kernenergiedrammers’ in de mond. Hij ziet er ineens heel erg veel om zich heen. En ook Delft Matters laat zich niet onbetuigd door nog te blijven spreken van klimaatontkenners:

‘Boze boeren hadden zich verenigd met klimaatontkenners en politieke tegenstanders in hun protest tegen het eredoctoraat dat de TU Delft had aangekondigd uit te reiken tijdens de 180ste Diesviering. Een petitie tegen het eredoctoraat werd ruim 23 duizend keer ondertekend.’

***

Bron hier.