Frans Timmermans. Foto: Shutterstock.

Door Jeroen Hetzler.

De democratie verliest terrein in de wereld, ook binnen de EU. Vooral door de klimaatakkoorden van Parijs 2015 en de sublimatie ervan in de autocratische plannen van Timmermans met zijn Green Deal en in het al even despotische Nederlandse klimaatbeleid. Vooral D66, GL en de milieuorganisaties willen maar wat graag het autocratische pad effenen uit hoofde van hun cultuurmarxistische ideologie die zij superieur achten.

Het is verbijsterend hoe nonchalant deze partijen, NGO’s en vooral het medium NPO omspringen met onze kostbare democratie door nepberichtgeving hun denkbeeldige morele verhevenheid op te dringen. Het blokkeren van een snelweg, en daarmee het opzettelijk in gevaar brengen van mensenlevens, heeft niets met een vrij, democratisch protest te maken, maar alles met doldrieste drammers die door obstructie en sabotage denken hun zin willen krijgen.

Een belangrijke vraag: waar halen ze hun geld vandaan? Hierover werd dit vermeld: De oorsprong van de financiële steun is echter terug te voeren op het grote geld in de VS:

Volgens eigen verklaringen financiert dit ‘Climate Emergency Fund “ontwrichtend, gewelddadig” activisme en beweert het al 94 organisaties te hebben ondersteund met meer dan $ 5,3 miljoen en meer dan 22.000 klimaatactivisten te hebben getraind. Ruim 1 miljoen activisten zouden zijn gemobiliseerd, volgens zijn eigen website. Tja, wat indoctrinatie al niet vermag? Bron.

Wetenschappelijk hebben ze geen poot om op te staan. Immers, de hockeystick-grafiek en de 97%-consensus onder wetenschappers over dominant menselijke CO2-emissie als oorzaak van de opwarming na 1850 berusten beide op fraude. Hiernaast is het effect van CO2 maar een kleine 6% en inmiddels is die rol door verzadiging uitgespeeld. De wervingsreclame van Greenpeace, dat wij iedere dag het effect van opwarming merken, is dan ook pure stemmingmakerij.

Wel hebben we aangename winters, maar die hebben een natuurlijke oorzaak. Dit begon meer mensen op te vallen, al die hysterie waar niets van bleek uit te komen. Bij veel alarmisten maakte van de weeromstuit de redelijkheid plaats voor destructieve tirannie in plaats van constructieve herbezinning. Zie de gewelddadigheid van XR. Zie ook het voornemen van Timmermans tot gedwongen uitbreiding van biologische landbouw.

Hoe gek kun je het bedenken? Om 10 miljard monden te kunnen voeden heb je meer innovatie en efficiëntie nodig. Dus hogere opbrengst per hectare. Hierin is de Nederlandse landbouw wereldleider. Biologische landbouw daarentegen heeft juist 20% minder opbrengst. Je hebt dus meer grond nodig die anders beschikbaar zou zijn voor de bouw en natuur.

Op Sri Lanka hebben ze onder dwang biologische landbouw bedreven. Gevolg: hongersnood. Desalniettemin roept Milieudefensie dat we ook zonder kunstmest toekunnen. Staaltjes dus van Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Joost Eerdmans.

Klimaatminister Jetten liet weten nooit meer te willen horen dat zijn plannen ’haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn. „Wat Nederland nodig heeft is een energiebeleid gebaseerd op ratio in plaats van op blind idealisme”, stelt in de Telegraaf Joost Eerdmans de fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer en wil daarom „stoppen met de onbetaalbare en onuitvoerbare ’operatie aardgasvrij’.”.

Jetten daarentegen neemt steeds de vlucht uit het voor hem onbekende constructieve herbezinning naar zijn vertrouwde irrationele klimaat- en energiebeleid. Hij betrad, als elke bestuurder die zich door zijn eigen verblinding in de hoek heeft geschilderd noodgedwongen de weg naar dwang. Dit is eigen aan alle gefaalde machthebbers die hun eigen onkunde niet onder ogen durven zien: zij worden rancuneus, despotisch. Hij is niet de enige.

Rob Jetten. Schermafbeelding.

Met de nieuwe Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie krijgen gemeenten de mogelijkheid om hele wijken gedwongen van het gas af te sluiten. Minister De Jonge (Volkshuisvesting) besloot het aanschaffen van een nieuwe cv-ketel vanaf 2026 te verbieden. Inperking van keuzevrijheid van burgers dus. Intussen is er veel kritiek op de warmtepomp; die is zeer milieuvervuilend gebleken. Ook van de Jonge dus een staaltje van Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Kortom, al die wijsneuzen die met hun opgeheven vingertje iedereen de les lezen, zouden eerst eens de hand in eigen boezem moeten steken

Foto: Shutterstock,

Inmiddels is de verheerlijking van geweld bij XR, en nu ook GL, gemeengoed aan het worden, zo wijst de praktijk uit:

‘Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden?’

‘Ik ben klaar met de discussie over de ’toon’ van de acties. Er gaan kinderen dood aan de klimaatcrisis.’ Bron.

Dit zijn dus lieden die geen benul hebben van de feiten, die ze ook niet willen weten of er te dom voor zijn om ze te begrijpen, maar wel tiranniek genoeg zijn om hun mening aan anderen te willen opleggen.

Hun ‘Theory of Change’ stelt dat “Gradualism heeft gefaald. Activisme werkt” en verbindt zich ertoe “ontregelend activisme te ondersteunen, omdat het de snelste manier is om verandering te creëren.” Hun activisme wil mobiliseren tegen een ‘6e massa-extinctie’. De 6e massa-extinctie of ‘Holocene extinctie’ is maar een theorie, zonder overeenstemming over wanneer deze begint en wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Voor het ‘Climate Emergency Fund’ is het echter de belangrijkste reden om al een ‘beleidsverandering af te dwingen’. Bron.

Onze democratie moet zich weerbaarder opstellen tegen al dat despotisme en dito voornemens, ook die vanuit Brussel, met name die van Timmermans. Maar willen onze politici dit wel? Of laten ze zich maar alles aanleunen, ook al schaadt dit ons land en krijgt de burger geen stem? Je begint het te denken.

Dit uit zich bijvoorbeeld in de dwingelandij rond klimaat- en stikstofbeleid over twee niet bestaande problemen. Milieudefensie en Urgenda eisen een ondemocratisch alleenrecht op het algemeen belang op dat de mensenrechten van burgers schendt. Hiermee hebben zij activistische rechtspraak aangewakkerd en schending van de Trias Politica. Het zijn wel twee zaken om de eigen ideologie op te dringen, de oppositie monddood te maken en elke tegenspraak in de kiem te smoren. De links populistische woke-ideologie is het instrument om dit doel te bereiken: lees: inperking van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Nu is men geprest om het woord slaaf te vervangen door: tot slaaf gemaakte om schuldgevoel op te wekken. Milieudefensie in een commercial probeert hetzelfde met een kind dat doodsbang is voor noodlottige opwarming. Milieudefensie bedoelt: een doodsbang gemaakt kind. Stuitend.

D66 eist zelfs een verbod op het FvD. Deze ideologische tirannie gaat inmiddels verder door de Initiatiefwet Maatschappelijk verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Een wet die bedrijven verantwoordelijk stelt voor wantoestanden bij onderaannemers tot in alle uithoeken van de wereld. Dit dictaat is, mits aangenomen, vanzelfsprekend een aanzet voor bedrijven om Nederland te verlaten. Door deze wet zal de Nederlandse Staat miljarden aan belastinginkomsten verliezen met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien.

GroenLinks noemt een dergelijk vertrek een morele winst. Hoe naar binnen gekeerd, irrationeel en maatschappelijk onverantwoord kun je zijn? Deze wet is immers, naast de Klimaatwet, het volgende initiatief om Europa te verzwakken. Dit lijkt aardig te lukken waar het klimaatbeleid betreft vanwege de bruikbare onnozelaars, allen uit het linkse nest.

Jeroen Hetzler.

En nu wordt zelfs openlijk gesproken over rechtvaardiging van geweld ook tegen personen om hun despotische ideologie op te leggen. Het is een oproep aan eenieder die zijn zin niet krijgt om er op los te gaan. Fortuyn was er het eerste slachtoffer van. Inderdaad, deze ideologie is synoniem aan geweld en onderdrukking.

 

 

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***