Rob Jetten. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Als de Eerste Kamer de afbouw van de salderingsregeling morgen blokkeert, is er geen alternatieve oplossing voorzien en lopen de kosten voor de rijksoverheid de komende jaren fors op.

Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten schrijft in een brief aan de Eerste Kamer dat het nieuwe kabinet in het geval de Eerste Kamer de afbouw van het salderen blokkeert op zoek moet naar financiële middelen om het gat in de begroting te dekken.

Jetten had hier tijdens het salderingsdebat met de Eerste Kamer al voor gewaarschuwd en bevestigt dit nu in een extra Kamerbrief.

‘Als het wetsvoorstel geen doorgang vindt, moet voor de derving vanaf 2025 en voor de structurele derving vanaf 2031 dekking worden gezocht. Dit betreft een structurele derving zonder einddatum aangezien geen alternatieve oplossing voorzien is’, aldus Jetten.

Als het wetsvoorstel geen doorgang vindt, valt op basis van de huidige inzichten door de groei van het aantal zonnepanelen de budgettaire derving ook hoger uit dan in de eerdere ramingen. In de nieuwste ramingen van Jettens ministerie wordt uitgegaan van de recente cijfers over onder andere de hoeveelheid elektriciteit die zonnepaneelhouders opwekken en de op dit moment bekende energiebelastingtarieven.

Jetten hierover:

‘De derving betreft een bedrag van 2,8 miljard cumulatief in de periode 2025-2031 en vanaf 2031 een structurele derving van 717 miljoen euro per jaar. Het bedrag betreft de derving van overheidsinkomsten doordat kleinverbruikers vanwege de salderingsregeling geen energiebelasting en btw betalen over de elektriciteit die zij salderen.‘

***

Bron hier.

***