Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
DOSSIER-TIMMERMANS en Denkend aan Holland zie ik brede subsidiestromen traag door oneindig laagland gaan – TU Delft en Timmermans’ ‘Green Deal’….. Lees verder

Een ontspoorde e-mailwisseling met prof. J.W. Romeijn van de Rijks Universiteit Groningen: waarom geen antwoord meer op vragen van de journalist?

Prof. J.W. Romeijn. Een gastbijdrage van Jan van Friesland. Wat eraan voorafging. Ik wilde onderzoeken of de klimaatmissie van de TU Delft, die stelt dat er geen twijfel mag zijn over de oorzaken van klimaatverandering, een wetenschappelijk houdbaar standpunt is en zocht een wetenschapper met expertise om zijn visie. Twijfel is een belangrijk principe in de wetenschap en in die zin is het standpunt van de TU Delft bijzonder. Klassiek journalistiek handwerk. Geachte [...]

23 januari 2022|

Het duurzaamheidsimago van Ali B

LikeMeat. Van een onzer correspondenten. LikeMeat, de producent van vegetarische vleesvervangers heeft de samenwerking met Voice of Holland-coach Ali B opgezegd, na alle commotie deze week. Niet dat B. zelf aan de lopende band staat om de vegetarische producten in te pakken, Het ging om de verbinding van zijn persoon aan een duurzaamheidsimago. Supermarkten haalden de Mocro-Flavour vega kipstukjes na de incidenten direct uit de schappen. Duurzaamheid past niet meer bij Ali B. [...]

22 januari 2022|

WMO zaait angst via desinformatie

Auteurs: Gregory Wrightstone en Kip Hansen. Vertaling: Martien de Wit. In een recent rapport van de World Meteorological Organization (WMO) wordt beweerd dat het aantal natuurrampen de afgelopen 50 jaar dramatisch is toegenomen. Volgens de WMO-atlas van sterfte en economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden, klimaat en water (1970 - 2019) zijn er wereldwijd meer dan 11.000 rampen gerapporteerd die aan deze risico's worden toegeschreven, met iets meer dan 2 miljoen doden en 3,64 [...]

22 januari 2022|

Het succes van de CO2-coalitie

Van een onzer correspondenten. Amerika kent de CO2 Coalition, een aanzienlijk netwerk van Amerikaanse wetenschappers, instituten en media die het vitale belang van CO2 onderschrijven en zich verzetten tegen het ondergangsgeloof dat de atmosfeer minder CO2 zou moeten bevatten. Meer CO2 leidt immers tot betere voedselproductie, is goed voor de bossen, beter voor de mens. In Amerika is natuurlijk alles een beetje groter dan hier in Nederland, de participanten zijn o.a. Fox News, Clear Energy, [...]

21 januari 2022|

Ingenieurswetenschappen onmisbaar voor duurzame toekomst

Guus Berkhout. Een gastbijdrage van Guus Berkhout (alumnus TU Delft) Al decennialang krijgen we van onheilsprofeten te horen dat mens en aarde ten dode zijn opgeschreven als er niet snel en drastisch wordt ingegrepen (‘Great Reset’). De mens leeft daardoor steeds meer in een angstcultuur en wordt er van hem geëist zijn leven aanzienlijk te versoberen. Gelukkig blijken de modellen van die onheilsprofeten er iedere keer weer volledig naast te zitten en laat [...]

21 januari 2022|

Olympische klimaatrecords in Sankt Moritz

Sankt Moritz. Van een onzer correspondenten. De laatste Olympische winterspelen van deze eeuw, over zo’n kleine tachtig jaar, zouden wel eens flink averij kunnen oplopen door de uitstoot van CO2. Precieze modelberekeningen van de Universiteit van Waterloo zouden dit aantonen, stelt persbureau Reuters. De geleerden stelden vast dat Olympische oorden als Sankt Moritz en Lillehammer ‘Olympische relikwieën’ kunnen worden. Hun gastheerschap van die toekomstige spelen staat nu al op het spel door temperatuursverhogingen, [...]

20 januari 2022|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science