Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
Prof Ira Helsloot:
‘Wie aan (klimaat)veiligheidsbeleid begint, moet heel goed nadenken over de kosten en baten. Voor elke dertien miljoen euro aan veiligheidsmaatregelen moet er ten minste ook een statistisch mensenleven gered worden – anders is het veiligheidsbeleid simpelweg dodelijker dan het risico dat men tracht te beheersen.’

Modellen zijn de duivel in ons politieke systeem

Wouter de Heij. Van een onzer correspondenten. Over Wouter de Heij Wouter de Heij studeerde in Delft en werd ondernemer in de wereld rond de Wageningse universiteit. In zijn bijdrage aan de serie 'wat is een model?' maakt hij ruimte voor zijn ergernis over de manier waarop politiek en overheid met modellen omgaan. Modellen worden weliswaar gemaakt door experts, maar zijn daarom nog geen wetenschap. Toch maakt de politiek dat onderscheid niet. ‘Er [...]

31 januari 2023|

Hoe meer elektrische auto’s, hoe groter het elektriciteitsprobleem

Door Ap Cloosterman. Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) informeerde de Tweede Kamer over de stappen die zij zet om het aantal laadpunten voor personenauto's uit te breiden. Daarbij gaat zij in op de huidige stand van zaken bij de laadinfrastructuur en op trends en ontwikkelingen. De stappen die zij wil nemen, zijn: ● Het opstellen van een definitie van een landelijk dekkend laadnetwerk. ● Het stimuleren van privaat laden (thuis of op werk). ● De [...]

31 januari 2023|

Petitie tegen bomenkap

Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid 35.028 ondertekeningen. Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en ook andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Voor ondertekening van de petitie zie hier. ***

30 januari 2023|

Milieudefensie start tweede rechtszaak tegen ‘groot bedrijf’ in Nederland

Donald Pols, links. Van een onzer correspondenten. In een nabeschouwing van het programma Vroege Vogels over de jongstleden wegblokkade door Extinction Rebellion, meldde Donald Pols van Milieudefensie dat men een nieuwe rechtszaak tegen een groot bedrijf in Nederland wil beginnen. Hij kon de naam nog niet onthullen maar de zaak zou in het eind van 2023 aanhangig worden gemaakt, zo liet Pols weten. Milieudefensie had al eerder 29 in Nederland gevestigde bedrijven gemaand [...]

30 januari 2023|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science  Afvalbakken WordPress Hosting NLP