Hans Labohm is de hoofdredacteur van Climategate.nl. Met het oog op de kerstdagen heeft hij eenmaal zijn functie – na enige tegenspartelen – uit handen gegeven aan Jan van Friesland, die hem graag wilde interviewen. Ze kennen elkaar en mogen elkaar tutoyeren…. Lees verder
TU Delft wil open wetenschappelijk debat over klimaatverandering EN bereidt een lezingen- en debatcyclus voor over klimaatverandering. zo heeft de universiteit bevestigd. De cyclus is bedoeld voor alumni en studenten maar geldt ook als ‘open debat’ met de samenleving…. Lees verder

IPCC: Temperatuur wil maar niet stijgen … wat doen we daaraan?

Daily Online rapporteert over het dilemma waarmee het VN-klimaatpanel (IPCC) thans worstelt.  Hoe kan men volharden in het narratief van die verschrikkelijke - door de mens veroorzaakte - opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer), terwijl de temperatuur al meer dan een decennium stagneert? Dan zou men zich toch zo langzamerhand kunnen afvragen of men het wel bij het goede eind heeft. Maar dat is niet de geconditioneerde reflex van de IPCC'ers. Hun reactie? Verdoezeling van [...]

20 juni 2022|

Belastingstakers zoeken de grenzen op voor het klimaat

Van een onzer correspondenten. Een groepje belastingstakers weigert nog langer belasting te betalen dat gaat naar fossiele bedrijven. Een gevaarlijke actie, meent een fiscaal specialist. Een klein groepje burgers ging vrijdag langs bij het ministerie van financiën. Het is de aftrap van een zogeheten belastingstaking voor het klimaat. ‘Ik weiger nog langer mee te betalen aan mijn eigen ondergang’, vertelt actievoerder Anne Hofstede (49). De klimaatactivisten zijn boos, omdat onderzoek aantoont dat de Nederlandse overheid [...]

19 juni 2022|

Falend overheidsbeleid

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Evenals vele andere landen, wordt Nederland met een ongekende opeenstapeling van - deels vermeende maar ook èchte - problemen geconfronteerd, zoals uitstoot kooldioxide (CO2) (een modelmatig-gegenereerd virtueel probleem); uitstoot stikstof (NH3 en NOx) (een modelmatig-gegenereerd virtueel probleem), het welzijn van gezinnen van vele veeboeren: onteigenen, verplicht verhuizen, geen uitzicht voor opvolgers, ongekende emoties (een reëel probleem), gezondheidsproblemen en overlast windturbines (een reëel probleem), treuzelen met plaatsing van kerncentrales (een reëel [...]

19 juni 2022|

Waterstof zal waarschijnlijk nooit een levensvatbare oplossing zijn voor het raadsel van energieopslag

Afbeelding: Heemskerklokaal. Van een onzer correspondenten. Auteur: Francis Menton. Dat wat ik het ‘energieopslagraadsel’ noem, is het voor de hand liggende maar grotendeels niet-erkende probleem dat elektriciteit die wordt opgewekt door intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, een elektriciteitsnet niet kan laten werken zonder een methode om energie op te slaan om aan de vraag van de klant te voldoen in tijden van lage productie. Deze tijden van lage productie van wind [...]

18 juni 2022|

‘Peer-review’ in klimaatonderzoek: leve de conformiteit!

Afbeelding: Studiousguy. Een gastbijdrage van Ed Zuiderwijk. Een van de fixaties van klimaatalarmisten is het ‘peer-review’. Als een artikel in een tijdschrift staat met ‘peer-review’ dan moet het wel waar zijn. Als het stuk daarentegen gepubliceerd is zonder die vermeende gouden toets dan kan je het het beste negeren, ongeacht wat er in staat. De arrogante naïviteit van die houding wordt duidelijk als je dan vraagt hoe zo iemand het werk beoordeelt van [...]

18 juni 2022|

Rob Jetten benoemt Tennet-ingenieur voor energiecrisis in Zuidelijke provincies.

Ben Voorhorst. Foto: Energeia.     Van een onzer correspondenten. Minister Rob Jetten heeft oud Tennet- CEO Ben Voorhorst bereid gevonden om de ontstane energieproblemen in Limburg en Brabant het hoofd te bieden. Jetten denkt hiermee een grote stap te hebben genomen: ‘Ik ben blij dat Ben Voorhorst de komende tijd beschikbaar is om ons hierbij te helpen.’ Netbeheerder TenneT maakte onlangs bekend dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en in [...]

17 juni 2022|

Klimaat Climategate Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige Meteoroloog Klimaatonderzoeker Natuur Milieu Energie CO2 Duurzaamheid Ecologie Wetenschap.
Climategate.nl is in 2009 opgericht door Hajo Smit, Marcel Crok en Rypke Zeilmaker, naar aanleiding van het zogenaamde Climategate schandaal. Het begrip Climategate raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt (of gehackt) uit de Climate Research Unit (CRU) in Engeland, een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. Deze emails wekten de indruk dat een wereldwijd team van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd had, en geprobeerd had kritische publicaties uit tijdschriften en uit het IPCC rapport weg te houden. Hoofdonderwerp was het moeizame verweer tegen de kritiek op de zogenaamde Hockeystick grafiek. Uit de mails kwam een ontluisterend beeld naar voren van de integriteit van sommige betrokken wetenschappers. Tegenwoordig wordt climategate.nl klimaat onderhouden door hoofdredacteur Hans Labohm, en wordt de site dagelijks van kopij voorzien door ca 40 auteurs. – Klimaat Science