Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin

Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin

‘Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin’, zo las ik tot mijn verrassing vanochtend, net uit bed, in de vroege ochtend in de Volkskrant. Het was alsof er een nieuwe wereld voor mijn open ging! Het genoegen was echter van korte duur. Nadat ik mijn leesbril had opgezet, bleek dat ik twee woordjes verkeerd had gelezen. Er stond: ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’. Oei, foutje, pijnlijk, alweer een illusie minder!

Het artikel was van de hand van Volkskrantredacteur Jan Tromp, wiens kennis van het klimaat in de tientallen jaren dat ik hem volg, mij nooit zo was opgevallen.

De Volkskrant-redactie moet wel gedacht hebben. De repliek van Simon Roozendaal op de kritiek van Gerrit Hiemstra op de stellingen van Thierry Baudet is zo hard aangekomen, dat de schade snel diende te worden hersteld, ten einde de klimaathype niet te laten verflauwen. De portie antidotum was dan ook krachtig. Eerst kwam een uitgebreid interview met de Franse filosoof Bruna Latour, die ons in zijn feitenvrije klimaatanalyse deelgenoot maakte van de apocalyptische gevolgen van mondiale opwarming (die maar steeds niet wil komen).

En nu dan weer de mini-hagiografie van onze bekendste en meest populaire weerman/klimatoloog: Gerrit Hiemstra. Alhoewel … klimatoloog? Er zijn mij geen publicaties, ‘peer-reviewed’ of anderszins, van hem bekend. Dus waar haalt hij zijn kennis vandaan? In het artikel wordt gesuggereerd dat dat uit de documentaire van Al Gore afkomstig is, want die zit in het filmpakket van de KLM! Maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen.

Onder de titel, ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’, schreef Jan Tromp een jubelend artikel over onze koene planeetredder. Ik pik er een aantal elementen uit.

‘Klimaatverandering is geen opinie. Het is wetenschap’

Gerrit Hiemstra is een weerman die je evengoed weerwoordman kunt noemen. Flauwekul over de opwarming van de aarde kán hij niet onweersproken laten – zoals onlangs nog Thierry Baudet ondervond. Want de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld voor arme boeren in Afrika, grijpen hem aan.

Gerrit Hiemstra (1961) is een weerman die je net zo goed een weerwoordman kunt noemen. Hij heeft op de sociale media een reputatie opgebouwd als tegenspreker, zo men wil: als rechtzetter. De stijl is van een opgewekt soort nuchterheid. Soms leest het als medelijden dat men wel kan voelen voor domme mensen.

Thierry Baudet.

Zijn jongste aanvaringen met Thierry Baudet vormen een treffende illustratie. In het filmpakket voor de KLM-reiziger zit een documentaire van Al Gore over de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Slaat nergens op, die film van Gore, twitterde Baudet. Er is geen toename van extreme weersomstandigheden, beweerde hij onder meer.

Hiemstra: ‘Eén tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen?’

Baudet daagde Hiemstra uit voor een debat over CO2 en het Parijs- akkoord. ‘Debatvoorzitter in overleg.’

Hiemstra: ‘Ik begrijp goed dat velen een debat leuk vinden (ha, wedstrijd!), maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik strijd tegen klimaatonzin, niet tegen Baudet.’

Simon Rozendaal

De journalist Simon Rozendaal voegde zich in het koor. In een ingezonden stuk in de Volkskrant schreef hij weinig politici te kennen die zo goed op de hoogte zijn als Baudet. Hiemstra zou ‘iets meer tijd moeten uittrekken om de literatuur bij te houden.’

Hiemstra op Twitter: ‘Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode.’ …

In het nationale lezingencircuit is Hiemstra een factor van belang. Een symposium van waterschap Noorderzijlvest bij de herbenoeming van de dijkgraaf of de themadag ‘aardappelen’ van de landbouwbeurs in Dronten – Gerrit is paraat. Zijn boodschap is consequent: dames en heren, bereid u voor op andere tijden. Wie het smalend wil afdoen als Hiemstra’s ‘broeikas-evangelie’, zoals op de weblog De Dagelijkse Standaard, gaat vooral zijn gelukzalige gang, hij wordt er koud noch warm van en hij zal zijn weerwoord blijven uitdragen.

Mensen negeren de feiten over het veranderend klimaat, luidt zijn verzuchting. Begin vorig jaar sprak hij in Arnhem bij de opening van een expositie in het Watermuseum. ‘Ik denk dat over niet al te lange tijd de Noordpool in de herfst ijsvrij is’, merkte hij op. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je klimaatverandering dan niet serieus neemt. Het is niet rechts en het is niet links. Het is geen opinie. Het is wetenschap.’ …

Marianne Zwagerman.

Het is niet alleen vanwege het verworven zelfvertrouwen dat Hiemstra zich met felheid in het gewoel stort van de sociale media. Brink beaamt dat zijn vriend met een missie in het leven staat. Toen in het voorjaar van 2017 Marianne Zwagerman op radio en televisie verklaarde dat klimaatverandering geen wetenschappelijke werkelijkheid is maar een politieke constructie, mengde Hiemstra zich volop in de discussie. ‘Klimaatverandering is realiteit. Het hebben van een ‘opinie’ verandert daar niks aan, emissie CO2 beperken wel.’

Hiemstra in een volgende tweet over Zwagermans uitlatingen: ‘Waarom moet het Nederlandse publiek weten wat een blonde vrouw met een 6-cilinder Landrover vindt van klimaatverandering?’

Twee jaar geleden maakte Gerrit Hiemstra voor de NOS een komisch filmpje over onmogelijke gewonemensenvragen die weermannen tot hun machteloze ergernis altijd weer gesteld krijgen. Het filmpje, op YouTube te bezichtigen, was bedoeld om, met een knipoog, voor eens en altijd een einde te maken aan die vragen. Vraag 1: krijgen we een witte Kerst? Antwoord: ‘Geen idee.’ Vraag 2: komt er eindelijk weer eens een Elfstedentocht? Antwoord: ‘Geen flauw benul.’ Vraag 3: komt er een horrorwinter? Antwoord: ‘Wat is in hemelsnaam een horrorwinter? Dit is een domme, domme vraag.’

Aldus Jan Tromp.

Zie verder hier.

Misschien nóg een domme vraag: wanneer komt die vreselijke opwarming nu eindelijk?

Denken alle weermannen er zo over als Gerrit Hiemstra?

Philippe Verdier.

Nou nee, niet echt! Zijn Franse collega, Philippe Verdier, schreef enkele jaren geleden een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij kritiek uitte op de ‘machine de guerre’ die over ons heen walst om ons in de greep van de angst te houden voor de opwarming van de aarde (beter de atmosfeer), die overigens al sinds 1998 nagenoeg is gestopt. Hieraan zou vooral de mens schuldig zijn. Dat was tegen het zere been van zijn werkgever, France 2, en de ‘classe politique’, die van de komende klimaattop in Parijs een succes wilde maken, ter meerdere eer en glorie van de Franse diplomatie. Ondanks massaal protest vanuit de samenleving, binnen- en buitenland, werd Verdier prompt ontslagen.

Zie verder hier.

Wolfgang Thüne.

In Duitsland is er Wolfgang Thüne. Wolfgang Thüne is professioneel meteoroloog en een bekende voormalige TV-weerman in Duitsland (ZDF). Hij is dus een collega van Gerrit Hiemstra. Maar waar deze er alles aan doet om het klimaatalarmisme aan te wakkeren, is Wolfgang Thüne een van de meest prominente vertegenwoordigers van het klimaatrealisme in Duitsland. Zie hier.

In de VS was er John Coleman (inmiddels overleden). John Coleman was waarschijnlijk de meest bekende weerman in de VS die gedurende tientallen jaren voor miljoenen kijkers dagelijks het weerbericht heeft gepresenteerd. Als bekende TV-persoonlijkheid genoot hij het vertrouwen van het publiek. In een video (zie hieronder) legt hij uit wie vooral verantwoordelijk waren voor het Amerikaans en wereldwijde klimaatalarmisme.

Zijn voordracht is getiteld: ‘How the Global Warming Scare began’. Coleman vertelt dat hij het klimaat vele tientallen jaren heeft bestudeerd en hij kwam tot de conclusie: ‘There is no significant global warming.’

John Coleman.

Hij toont de grafieken van de gemiddelde wereldtemperatur gemeten met satellieten sinds 1978, die een stijging van minder dan een graad Celsius laten zien. Maar vanaf 1998 is er nauwelijks enige opwarming. Vervolgens toont hij het aanzienlijke verschil tussen de geprojecteerde opwarming van de klimaatmodellen en de werkelijk gemeten temperaturen, die geen opwarming laten zien. Maar ondanks dat gaan de overheid en MSM bijna dagelijks door met paniekverhalen over klimaatverandering. Hoe komt dat?

Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Volgens Coleman komt dit omdat daarin jaarlijks 4,7 miljard dollar wordt geïnvesteerd … ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’.

Aan de hand van grafieken toont hij aan dat de recente opwarming niet veel anders (zelfs minder) is dat die welke de laatste duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. Na een kleine dip in 2007, is ook het smelten van drijfijs op de Noordpool weer afgenomen. Ondertussen is de ijsberenpopulatie op de Noordpool aanzienlijk gegroeid en groter dan sinds deze dieren worden geteld. Het ijsoppervlak rond de Zuidpool heeft op dit moment een recordomvang bereikt sinds de metingen begonnen.

Een de stijging van de zeespiegel dan? 18 cm. per eeuw. En er is geen versnelling geconstateerd. Ook er is geen toename van superstormen. Dat geldt eveneens voor tornado’s, droogten en hittegolven … allemaal natuurlijk, niet door mensen veroorzaakt, aldus Coleman.

Ziehier zijn videopresentatie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy.
I Accept

 

Maar over opvattingen van deze weermannen heeft de Volkskrant zijn lezers nog nooit ingelicht.

Wat is nepnieuws? Dat is het verspreiden van onwaarheden. Even erg, zo niet erger, want subtieler en effectiever, is het stelselmatig negeren van onwenselijke feiten en opvattingen. Wat klimaat betreft zijn de landelijke ‘kwaliteits’kranten in Nederland hierin de laatste decennia meesters gebleken. Werk aan de winkel voor minister Ollongren!

Oh ja, nog een laatste opmerking over Hiemstra’s – overigens lofwaardige – zorgen om Afrikaanse boeren. Traditionele Afrikaanse medicijnmannen maakten zich ook al zorgen om het weer. Maar gebruikten andere technieken dan hedendaagse weermannen.

Eerder schreef ik over klimaatbeleid: ”An exercise in modern day rain dancing … and equally effective.’

 

 

 

 

Door |2018-01-24T16:22:06+00:0022 januari 2018|76 Reacties

76 Comments

 1. Henk 22 januari 2018 om 19:09 - Antwoorden

  Ik schreef juist (nog voor ik dit artikel las) in een reactie op een ander artikel: “[…] een klassiek complotter-argument: “persoon X zegt dit en persoon Y zegt dat, maar persoon X is betrouwbaar en Y niet”. […] Maar het doet er niet toe wie wat zegt. Ik als wetenschapper stel mij nooit de vraag wie iets beweert of wie iets heeft aangetoond. Dat is irrelevant.”

  En dan zie ik dit artikel! Een hele tirade over persoon X en Y, met een hele dosis pogingen tot karakter-moord!

  Is dat nu echt een goede strategie om mensen te overtuigen? Ja, in de wereld van de populistische propaganda misschien wel. Maar zo overtuig je wel geen weldenkende mensen die iets dieper graven in het onderwerp. Wat je moet nagaan is of de beweringen en conclusies gebaseerd zijn op degelijk onderzoek, degelijke datacollectie, degelijk data-analyse en degelijke interpretaties. De essentiële vraag is dus: wat toont het degelijk wetenschappelijk onderzoek aan? Bestaat daarover een consensus onder de onderzoekers? En dan moet je vaststellen dat zo goed als alle (tien)duizenden degelijke klimatologen tot de (wetenschappelijk gefundeerde) consensus-conclusie komen dat het klimaat opwarmt aan een nog nooit geziene snelheid, door toedoen van de mens.

  • Hans Labohm (Hoofdredacteur)
   Hans Labohm (Hoofdredacteur) 22 januari 2018 om 19:32 - Antwoorden

   Henk,
   Eerder, als commentaar op een vorige ‘posting’, schreef ik:

   Hoe is het toch mogelijk dat je je nog steeds op de niet-bestaande consensus beroept? Die is al tig keer weerlegd.

   Bijvoorbeeld hier:

   https://www.forbes.com/sites/alexepstein/2015/01/06/97-of-climate-scientists-agree-is-100-wrong/#1048bbb33f9f

   • Henk 22 januari 2018 om 21:09 - Antwoorden

    “niet-bestaande consensus”???? Lees eens https://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm
    Dit geeft een link naar maar liefst 7 wetenschappelijk opgestelde studies die op verschillende manieren nagingen of er een consensus was. Afhankelijk van de studieopzet, stelden ze vast dat 91-100% van de klimatologen het eens waren dat er een opwarmnig van de aarde door de mens werd veroorzaakt. Denk hier eens over na: van de 13.950 peer-reveiwed wetenschappelijke publicaties gepubliceerd van 1992 tot 2012, waren er slechts 24 (!) die expliciet klimaatopwarming ontkenden!

    Maar jij baseert je niet op een degelijke studie in een poging om dit alles onderuit te halen. Jij baseert je gewoon op een krantenartikel. Tja, als je een hond wil slaan, dan vind je altijd wel een stok. O ja, en dat krantenartikel volgt ook weer het klassieke stramien van “persoon X zegt dit en persoon Y zegt dat, maar persoon X is betrouwbaar en Y niet”….

    Er is wel degelijk een uitgebreide consensus onder klimaatwetenschappers. Het is helemaal niet weerlegd. Maar ik weet het, er zijn wel veel blogs die dat beweren, maar die blijkbaar niet ten gronde naar de harde feiten kijken.

     • Henk 24 januari 2018 om 08:20

      Deze blog met een lijst van honderden publicaties die zogezegd aantonen dat de consensus “onderuit wordt gehaald” is misinformatie dat door klimaatontkenners wordt verspreidt.

      Ik was begonnen met die wetenschappelijke studies te bekijken, en stelde direct vast dat deze helemaal niet aantonen dat er bij die onderzoekers twijfel zou bestaan over door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. De zeer brede consensus houdt immers wel degelijk rekening met het feit dat er in het verleden warmere en koudere periodes waren, dat de gebruikte modellen beperkingen hebben, enzovoort.

      Maar nog het belangrijkste van alles: na 1 minuut googles stelde ik ook vast dat de uitleg bij deze lijst leugens en “fake facts” bevat. Verschillende auteurs van die studies hebben reeds kenbaar gemaakt dat de grafieken uit hun studies werden aangepast, dat de blog hun conclsues verdraait, dat hun studies helemaal niet van toepassing is op de klimaatopwarming, https://climatefeedback.org/evaluation/breitbart-misrepresents-research-58-scientific-papers-falsely-claim-disprove-human-caused-global-warming-james-delingpole/#authors-reply.

      Maar ik besef het wel: kritisch nadenken wordt niet altijd gedaan: als men een blog leest die binnen zijn denkbeeld past, dan wordt het maar al te graag geloofd en verspreid. Zo wint het populisme over rationeel onderzoek en worden allerlei complotten en fake-facts algemeen aanvaard. Als je eventjes verder zoekt dan die blog, dan kan je alleen maar bevestigen dat er een zeer brede consensus is onder de klimaatwetenschappers over de impact van de mens op klimaatopwarming

     • J van der Heijden 24 januari 2018 om 08:54

      John,

      inderdaad mooie lijst voro de goedgelovigen onder ons.

      Jammer genoeg allemaal BS

      https://www.youtube.com/watch?v=LyMaRx7gIGY&t=6s

      Dus in het vervolg als je een argumnet denkt te hebben graag een link naar de desbetreffende publicatie en zoeken we uit wat er echt staat.

      Oh en we gaan er niet van uit dat iets waar is omdat 1 persoon het zegt, we zoeken gewoon naar meerdere publicaties als het nodig is

    • Piet 23 januari 2018 om 17:20 - Antwoorden

     Voor Pythagoras was er ook consensus dat de aarde een platte schijf was. En nagenoeg alle wetenschappers uit de moderne geneeskunst en de voeding hebben decennialang gezworen dat cholesterol uit de voeding verantwoordelijk geweest zou zijn voor hartaanvallen. Ook daarbij werd gezegd dat miljoenen vliegen (studies en wetenschappers) zich niet kunnen vergissen. Overigens is geen van mijn kenissen met een titel het eens met die door mensenhand veroorzaakte opwarming. De meeste denken dan ook logisch na en gaan af op feiten; ideologie en politiek boeit hen niet zo, misschien vandaar …?

     • Henk 24 januari 2018 om 17:04

      Piet, je moet je ook afvragen waarop de consensus is gebaseerd. Die consensus van Pythagoras was gebaseerd op een filosofische overtuiging, niet op harde data. En de medische visie over cholesterol was en is ook veel genuanceerden dan jij ze hier poneert. Verder heb je blijkbaar ook geen begrip over het concept van “voortschrijdend inzicht”.

      En een argument gebaseerd op “mijn kenissen met een titel”, is sowieso een drogargumentatie. Daartegen kan ik ook “mijn kenissen met een titel” zetten. En denk je nu echt dat die 95% van wetenschappers met die brede consensus zich niet baseren op feiten, maar zich echt allemaal blindstaren op “ideologie en politiek”?

     • Hans Erren 24 januari 2018 om 17:26

      Bij het consensusargument wordt een “bait-and-switch” methode gebruikt. De bait is: CO2 is een broeikasgas, de switch is: CO2 is gevaarlijk. De consensus is dat CO2 een broeikasgas is, of CO2 gevaarlijk is is een hevig wetenschappelijk debat dat nog steeds gaande is.

  • Boels 23 januari 2018 om 10:56 - Antwoorden

   “.. met een hele dosis pogingen tot karakter-moord!”

   Moet je wel een karakter hebben.
   Het karakteristieke van Hiemstra: wel alarmbelletje trekken en niet gealarmeerd zijn over de inzet van “hernieuwbaar” als maatregel om de klimaatramp te voorkomen.
   Hiemstra is geen praktiserend wetenschapper, is gewoon een zakenman met klimaat als verdienmodel.
   Niet als de hernieuwbaren.
   Zakenlui met hetzelfde verdienmodel vallen elkaar niet af.

  • stellendam 24 januari 2018 om 14:41 - Antwoorden

   Zeg Henk ben jij soms Wim?

   • Henk 24 januari 2018 om 17:06 - Antwoorden

    Nee
    Welke wim bedoel je? Wim Spaans? Als ik kijk naar zijn reacties hier, dan deel ik zijn visie zeker niet.

 2. Bert Pijnse van der Aa 22 januari 2018 om 19:26 - Antwoorden

  Ik las het artikel ook al ogen uitwrijvend deze ochtend en dacht gelijk: hier gaat CG vast iets over schrijven . Begrijpelijk dat Hiemstra duidelijk is in zijn uitlatingen, gezien de belangen die hij heeft met zijn bedrijf (bedrijven) die bestaan dankzij de autoriteit die hij heeft als weerman bij de NOS.

  Daniela Hooghiemstra is journaliste en historica en schreef daar in haar artikel in dezelfde krant, “Kwalijk dat journalist en marketeer tegenwoordig samen op één verdieping zitten”, het volgende over in haar conclusie:
  “Volgens experts op het gebied (van marketing dus) is eenduidigheid de sleutel: één boodschap moet het zijn, zonder rafelrandjes en in Godsnaam geen open einde.”

 3. J van der Heijdena 22 januari 2018 om 19:29 - Antwoorden

  En John Coleman is natuurlijk geen meteoroloog maar heeft media studies gedaan

  https://youtu.be/qZzwRwFDXw0

  Lijkt me inderdaad een betrouwbare bron als het gaat over klimaatwetenschap

  /sarc

  Als we schoenmaker blijf bij je leest gaan propageren dan graag de mening van mensen die relevante publicaties hebben op het gebied van klimaat op hun naam hebben staan.

  We zijn in blijde verwachting!

  • Bart Vreeken 23 januari 2018 om 11:28 - Antwoorden

   ‘bij deze het Elsevier-weerbericht voor de komende 11 jaar (dd Maart 1997): het zal heel wat koeler worden, de Europse Moesson zit in de wachtkamer en in 2006, 2007 zowel als 2008 wordt er een elfstedentocht uitgeschreven”

   Was getekend Simon Rozendaal. Wat een charlatan. Want het erge is dat Simon Rozendaal niks geleerd heeft in de afgelopen 20 jaar, hij blijft nog steeds dit soort onzin verkondigen. En Elsevier verdient eraan.

   • Scheffer 23 januari 2018 om 13:28 - Antwoorden

    Azijn zuur, deze afgunstige reactie, terwijl zelf wetende dat het een leugen is, Vreeken! Kwam je alleen dat vertellen?

    • Bart Vreeken 23 januari 2018 om 16:44 - Antwoorden

     Scheffer, Simon Rozendaal had zijn voorspelling van maart 1997 op geen slechter tijdstip kunnen doen. Direct daarna kwam de grote El Nino van 1997/98, de wereldtemperatuur schoot omhoog. Ook de langjarige trend kreeg daarmee een stevige impuls.

     http://www.logboekweer.nl/Actueel/UAH60_Mrt97.png

     Van de voorspelde afkoeling is niets terecht gekomen. Hooguit kun je de stagnatie in de opwarming (hiatus) verklaren met een mindere activiteit van de zon. Van de voorspelde 3 elfstedentochten is ook niets terecht gekomen. Hooguit een mislukte poging in 2012. In de jaren daarna was het nog veel droeviger gesteld met het winterweer.

     Dus waar zit de leugen, Scheffer?

     En afgelopen najaar kwam Rozendaal dus weer met zo’n verhaal. Ik begrijp het gewoon niet. De man is volgens zijn CV ooit oprichter geweest van de Wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad. Dat was lang geleden. Nu is hij wetenschapsredacteur bij Elsevier. Lekker makkelijk, niemand die hem controleert als hij met zo’n verhaal komt.

    • Scheffer 23 januari 2018 om 18:03 - Antwoorden

     Simon Rozendaal is de enige journalistieke klimaatoptimist in , ook als het op elfstedentochten aan komt. Hij is pessimist over de leugens van GreenPeace en bederfelijke invloed door de milieubeweging (die alle chloorchemie wil verbieden) op de Nederlandse politiek en hij is al 20 jaar kritisch op de aanhoudend boude catastrofale computermodellen en klimaatvoorspellingen door het IPCC, klimaatvoorspelling die overigens iedere 7 jaar door het IPCC naar beneden wordt bijgesteld om niet te belachelijk over te komen bij de kritische klimaatwetenschap. Daarom wordt Rozendaal in klimaat en “duurzaam” energie kritische kringen hoog gewaardeerd om zijn frisse en andere geluid.

     Wat jammer hè van 2006 en 2007, het niet doorgaan van de Elfstedentocht. Had je toen net nieuwe schaatsen gekocht, Bart? 🙂

    • Bart Vreeken 23 januari 2018 om 23:52 - Antwoorden

     Ik heb nog steeds dezelfde schaatsen als in 1997, Scheffer! Gebruik ze bijna alleen op natuurijs, dus ze slijten niet zo snel meer 🙁

     Simon Rozendaal mag dan in jouw ogen klimaatoptimist zijn, dat is op zich prima, maar dat betekent nog niet dat hij onzin moet gaan verkopen. Een wetenschapper/ wetenschapsjournalist onwaardig.

    • Soepie 25 januari 2018 om 04:32 - Antwoorden

     Binnen 3 jaar een elfstedentocht.. of in ieder geval bijna…

  • Tije 24 januari 2018 om 12:43 - Antwoorden

   Tsja, dan zou jij je moeten beperken tot vogeltjes voeren. Misschien wel een idee….

 4. leonardo 22 januari 2018 om 19:48 - Antwoorden

  Hans, Hans … arme Hans
  Als ik zo’n kop las “… onbeschroomd strijder tegen …” over wat of wie dan ook – ik zou geen stukje meer schrijven, ik zou gelijk weer terug duiken in bed en de dekens over m’n kop trekken.

  • Noud Vermeulen 23 januari 2018 om 15:13 - Antwoorden

   De toon en de muziek, daar zit toch wel wat in. Ik zie het zo:
   In de tijd van Cervantes was er een edelman die tegen windmolens vocht. Gelukkig had die een Sancho Panza naast zich die zijn heer weer met beide benen op de grond zette, als dat weer eens nodig was. Het mooiste is als Don Quijote en Sancho in één persoon verenigd zijn.
   Sinds Cervantes is de wereld veranderd, er zijn nu Don Quichotes die tégen en vóór windmolens vechten. Graag zie ik dat de tegen-Don Quichotes de Sancho incorporeren en anders maar meenemen. Voorzover ik kan overzien hebben de voor- Don Quichotes geen Sancho’s en willen zie die ook niet. Wij moeten niet die fout maken.
   Of zie ik het nu verkeerd?

   • leonardo 23 januari 2018 om 18:32 - Antwoorden

    Noud,

    Volgens de wikicus NL “representeert [Sancho Panza] de typisch sceptische houding van de modale Spanjaard in die periode.”
    Dus je zou moeten wensen, denk ik, dat Verheggen c.s. Panza zouden omarmen.

    Wat denk je trouwens Noud, zou Don Quichotte ook tegen poste de electricidad gevochten hebben?

    • Noud Vermeulen 23 januari 2018 om 20:08 - Antwoorden

     Als vernuftige ridder zou hij dat zeker niet gedaan hebben. Maar als hij zou zien hoe de weidse, vlakke tafelberg boven Belchite er nu uitziet, zou hij vast en zeker Rossinant de sporen geven. En ik als Sancho was, zou ik hem niet tot rede brengen.
     Het is werkelijk onvoorstelbaar. Een ontroerende ruïne-stad, door Franco na de Burgeroorlog zo gelaten ter lering. Waar oude wonden in Spaanse families nog steeds worden opengereten. Ligt midden op een tafelberg. zo weids dat er tot aan de horizon niets te zien is. Daarom ging ik er een paar jaar geleden overnachten.
     Vorig jaar stond er een woud, een zee van honderden (duizenden?) windmolens, zover het oog reikt; de herrie was niet te harden. Dit is verkrachting van een nationaal monument zou de edelman uit de Mancha zeggen.

 5. Arthur Rörsch 22 januari 2018 om 19:50 - Antwoorden

  Zie mijn reactie onder deniers.

 6. Lodewijk Vis 22 januari 2018 om 20:46 - Antwoorden

  De wetenschapper Hiemstra waagt zich, blijkens het artikel in de Volkskrant, aan een voorspelling: ‘Ik denk dat over niet al te lange tijd de Noodpool in de herfst ijsvrij is.’ Hoeveel minuten, jaren, decennia, eeuwen is ‘niet al te lange tijd’?
  Dit soort voorspellingen laat de stand van de klimaatwetenschap zien: men slaat er maar een slag naar.
  Blijkens hetzelfde artikel denkt Hiemstra dat er mensen zijn die de klimaatverandering niet serieus nemen. Maar de discussie betreft vooral de klimaatgevoeligheid van het klimaat voor CO2, niet zozeer de vraag of het klimaat verandert. Als je over die CO2-gevoeligheid een andere opvatting hebt dan Hiemstra, dan ziet hij die mening liever niet in de krant, zo laat hij weten.
  Over niet al te lange tijd zal blijken dat Hiemstra het bij het verkeerde eind heeft. Ik hoop dat Hiemstra en ik dit nog meemaken.

  • David 22 januari 2018 om 21:14 - Antwoorden

   Als de Hiemstra’s hun zin krijgen dan breken we een goed lopende energievoorziening af en maken ons daarmee kwetsbaar. Leven is aanpassen, dat doen wij met technologie en daar is power voor nodig. Of gaan we handmatig de kust versterken?

   • Jan Dijk 23 januari 2018 om 09:23 - Antwoorden

    Daar gaat Hiemstra niet over, daar is Wiebes heel capable toe massa werkeloosheid en stroomloosheid veroorzaken in de zeer nabije toekomst.

    Ik begrijp dat het ministerie beweert dat slechts een klein deel van de industrie grootverbruikers op laagcalorisch Groningen gas zit aangesloten.

    Ik waag dit te betwijfelen aangezien ikzelf wel eens gewerkt heb aan GOS (gas ontvangst stations) van Gasunie bij b.v. de centrale op de Maasvlakte van EON.

    Bedrijven de “keuze” geven om te “”verduurzamen”” of op hoogcalorisch (niet Gronings) gas te gaan draaien om de Groningers zoet te houden is absurd wanbeleid van de bovenste duurzame sprookjeswereld plank.

 7. Scheffer 22 januari 2018 om 22:14 - Antwoorden

  Waar is de politieke en wetenschappelijke onafhankelijkheid van VK’s Jan Tromp en NPO zzp-er / ondernemer Gerrit Hiemstra? Ver zoek!

 8. Scheffer 23 januari 2018 om 00:12 - Antwoorden

  Leer Marxist / journalist Jan Tromp kennen. Geagiteerd als hij als nestor journalist wordt gekappiteld op zijn linkse vooringenomenheid door “snotneus” Gijs Rademakers over de keuze door het publiek voor Baudet als winnaar van de verkiezing van politicus van het jaar 2017: ”Het valt me door de jaren heen vooral op dat deze discussie wordt gevoerd als er een rechtse kandidaat wint. Ik heb deze discussie nog nooit gehoord toen Samsom of Timmermans won”, zegt Rademaker tegen Tromp die vervolgens tegen “snotneus” Rademakers dat feitelijke argument als betrapt snel wegwuift.

  https://www.nporadio1.nl/themas/23-achtergrond/7341-mediaforum-politicus-van-het-jaar-verkiezing

 9. J van der Heijden 23 januari 2018 om 06:59 - Antwoorden

  Misschien nóg een domme vraag: wanneer komt die vreselijke opwarming nu eindelijk?

  Misschien een heel eg dom antwoord kijk eens naar buiten

  Of doe iets heel geks lees de gerelateerde mainstream literatuur en dan zal je zien dat de modellen en de werkelijkheid heel goed overeen komen

  Dit natuurlijk vooral in tegenstelling tot de aankomende afkoeling die jij ons al 10 jaar voorhoud dat die nu toch echt miet komen

  https://climatecrocks.com/2018/01/21/the-weekend-wonk-2017-was-hot-climate-models-affirmed-climate-may-be-more-sensitive-than-thought/

  • Hans Erren 23 januari 2018 om 18:40 - Antwoorden

   Je bedoelt dat het in Houston verkeerschaos was door de gladheid.
   http://abc13.com/weather/icy-conditions-create-gridlock-on-southwest-freeway/2957219/

   • J van der Heijden 24 januari 2018 om 17:50 - Antwoorden

    Ja Ja

    Hans E. komt met weer …… en dan in een hele stad!

    Ik ben onder de indruk.

    • Chemical 24 januari 2018 om 19:24 - Antwoorden

     En als Janos naar buiten kijkt ziet hij natuurlijk klimaat.

     • J van der Heijden 24 januari 2018 om 19:28

      Als ik naar buiten kijk zie ik dat het inderdaad buitengewoon warm is, als ik op het internet naar buiten kijk zie ik dat het maand na maand warm is en maar niet af wil koelen ondanks dat de zon niet actief is.

 10. gerry 23 januari 2018 om 07:55 - Antwoorden

  Als er een krant is die verboden moet worden voor het verspreiden van nep nieuws Dan is het wel de Volkskrant en Trouw.
  En ook de NOS/NPO moeten flink worden gekort op de miljoenen subsidie de ze binnen harken wegens het verspreiden van nep nieuws

  • J van der Heijden 23 januari 2018 om 07:57 - Antwoorden

   Nou nou Gerry nep nieuws ! En dat baseer je op?

   Of is iets nep nieuws omdat het je mening niet bevestigd ?

 11. Scheffer 23 januari 2018 om 09:49 - Antwoorden

  Die catastrofale opwarming / zeespiegelstijging komt er aan? IPCC gokt sinds haar oprichting in 1988 ook maar (politiek ge-ent) in hun opvolgende alarmistische rapporten: de maximum verwachtte / voorspelde stand in 2100 van de zeespiegel door IPCC varieert per opvolgend rapport van:
  1990 > 8 cm ~ 110 cm
  1995 >. 18 cm ~ 88 cm
  1998 >. 18 cm ~ 59 cm
  2013 >. 26 cm ~ 82 cm

  Volgens Kroonenberg in “Spiegelzee” is er geen versnelling gemeten van de zeespiegel wereldwijd de laatste eeuwen, eerder afname in de stijging tot 14 cm ~ 13 cm per eeuw.

  Verstandig ivan Kroonenberg is ook van fossiele grondstoffen i.p.v. fossiele brandstoffen te gaan spreken. Fossiele grondstoffen zullen we nog vele eeuwen nodig hebben voor productie van allerlei menselijke / industriële benodigdheden. Het is een indirect pleidooi voor gebruik van duurzame / hoog energetische alternatieven voor fossiele brandstoffen. De huidige “duurzame” energiebronnen als zijnde laag energetisch vallen dan af.

  Een aan te raden wetenschappelijk boek, en goed leesbaar! “Spiegelzee”

  • Frans Galjee 23 januari 2018 om 10:21 - Antwoorden

   Vanuit meettechnisch oogpunt moet men zich eens gaan afvragen of die zeespiegelstijging van 3,4 mm per jaar nu wel gemeten wordt of het resultaat is van berekeningen en correcties. Volgens mij is het vooral een berekening waarbij voor een projectie (voor toekomst) ook de geprojecteerde T waarden uit de bekende modellen worden meegenomen. Immers het zou toch niet zo moeten zijn dat vanuit AGW hypothese en projecties er sprake zou zijn van geen of zelfs een daling van zeeniveau. Het projecteren van een versnelling in zeespiegelstijging ligt ook voor de hand anders worden die bedreigende niveaus voor eind onze eeuw niet eens gehaald.

  • Scheffer 23 januari 2018 om 11:01 - Antwoorden

   Kroonenberg behandelt / berekent, vanuit peer-reviewed studies, de zeespiegelstijging, uitzetting zeewater door opwarming, verschillende regionale aantrekkingskracht van de aarde, plus bodemstijging, minus bodemdaling. De aarde is meer een aardappel dan een perfecte golfbal, stelt Kroonenberg, waardoor metingen door low-orbital-satellites niet helemaal sporen met ouderwetse handmatige metingen / peilingen wereldwijd en tot soms vreemde uitkomsten leiden. Voor Nederland is de 13 cm stijging per eeuw, zonder dat een versnelling door klimaatverandering wordt gemeten.

   • Frans Galjee 23 januari 2018 om 11:45 - Antwoorden

    Ik ben niet nieuwsgierig hoe Kroonenberg hierover schrijft maar meer hoe JPL en NASA via de satellieten meten en mede met anderen hieruit die zeespiegelstijging berekenen. Ik woon dicht bij zee al zeer veel jaren en vraag mij vanuit mijn meettechnisch achtergrond af hoe men tot die meting/ berekening komt. Mensen met welk een hoge resolutie en betrouwbaarheid moet men dit doen om tot een cijfer achter de komma een jaarlijkse stijging van 3,4 mm zonder blikken of blozen te presenteren als feit.

    • Noud Vermeulen 23 januari 2018 om 16:06 - Antwoorden

     En vergeet de golven niet…………
     Het is tamelijk eenvoudig: al 3 eeuwen daalt NL regelmatig een beetje. Door het gecombineerde effect van stijging van de zeespiegel en daling van het land. Ons land klinkt sneller in dan de zeespiegel stijgt.
     Aan de overkant van diezelfde Noordzee, in Engeland, is het resultaat nagenoeg nul. Engeland relaxeert sinds de ijstijd (zie Kroonenberg).
     Maar wat lees ik bij Bart Verheggen……..’Inklinkende grond en plaattektoniek zijn vaak oorzaken van zulke landbewegingen, en daar zijn we in dit geval niet in geïnteresseerd. Daarom worden steeds meer peilmeetstations van nauwkeurige GPS-apparatuur voorzien die meten hoe hard een station beweegt’
     Ik blijf voorlopig wél geïnteresseerd in de vraag hoe snel NL daalt of stijgt en mm’s zijn voor mij genoeg.

     • Frans Galjee 23 januari 2018 om 16:27

      @ Noud Vermeulen,

      Nu je verwijst naar de site van Bart Verheggen en je de reactie begint met vergeet de golven niet..? Hier dan een reactie van mij op deze site over dit onderwerp.

      Frans Galjee | januari 7, 2018 om 20:15 |
      Meting verandering niveau zeespiegel

      Een van de meest bedreigende gevolgen van een vermeende AGW is de stijging van de zeespiegel.
      Ja dat spreekt natuurlijk aan zeker voor ons land dat nu al deels onder zeeniveau ligt.
      Laten we dat dus maar goed in de gaten gaan houden. Volgens de huidige klimaatwetenschappers doen we dat en zijn de resultaten conform de voorspellingen via de modellen. Vreselijk dus dat wordt verhuizen naar hoger gelegen delen.

      Nu even wat vragen.

      1. Hoe wordt een verandering van het zeeniveau delta z gemeten?
      2. Wat is het referentiepunt cq waar ligt een vast nulpunt?
      3. Met welke delta z resolutie wordt gemeten oftewel wat is kleinste verandering in niveau dat gemeten wordt?
      4. Op welke wijze wordt de verticale verplaatsing van de zeebodem gemeten?
      5. Met welke delta t resolutie wordt gemeten dit in verband met invloed van eb en vloed, golfslag en andere rimpelingen.
      6. Hoe is meting en verwerking van signalen die uiteindelijk in staat moet zijn de huidige stijging van 3 mm per jaar betrouwbaar te meten?
      7. Is het meettechnisch mogelijk om vanuit een satelliet ( afstand en veel banen om totale aardoppervlakte scannen ) te komen tot een betrouwbare meting van 3 mm per jaar verandering voor totaal oppervlak van zeeën en oceanen?
      8. Hoe wordt de excentriciteit van de satelliet baan verwerkt?
      9. Wat weet men over verticale bewegingen van bodem onder zeeën en land (onder ijsoppervlakken) en op welke wijze wordt hierbij bij meting verandering zeeniveau rekening gehouden.
      10. Uiteindelijk is bepaling van zeeniveau verandering een berekening van verschillende bronnen van data – hoe zien die berekening eruit inclusief de berekening van de totale onnauwkeurigheid?
      11. Hoe wordt er gekalibreerd en wordt met drift in metingen rekening gehouden.
      12. Klopt het dat bestaande meetbuizen cq peilstokken met erkende beperkingen worden gebruikt om satellietdata te corrigeren cq te manipuleren.
      13. Zijn huidige metingen niet gewoon meten van ruis?
      14. Wat is signaal-ruis verhouding.
      15. Waarom wordt uit gepubliceerde meetgegevens van satellietapparatuur niet direct duidelijk dat geclaimde kunnen meten van veranderingen van niveau zeewater als 3 mm per jaar VOLSTREKT ONMOGELIJK is!

      En ja ga mij nu niet verwijzen naar sites die al ken. De huidige techniek is niet in staat om een gemiddelde verandering van zeeniveau als geclaimd te kunnen meten of uit metingen te kunnen berekenen.

      Einde reactie op BV site

      Overigens werd deze reactie deels gecensureerd

     • Dirk Visser 23 januari 2018 om 18:15

      Het waddengebied daalt 5 cm per eeuw, Zeeland daalt 2 cm per eeuw.

      http://klimaatgek.nl/wordpress/2016/07/22/nederland-en-de-zeespiegel/

     • Scheffer 23 januari 2018 om 20:22

      Frans verwoordt wat in “Spiegelzee” wordt behandeld. Er is wereldwijd tot 180 meter oplopende verschil in zeespiegel tussen de Noordelijke ijszee bij Groenland en de Indische oceaan. De aarde is daarmee meer als aardappel en niet als perfecte golfbal, als gevolg van verschillend aardmagnetisme en ook wisselende zeestromingen /- stuwingen.

      De low-orbital-satellites leveren daarom onbetrouwbare uitkomsten. Kroonenberg prijst de Nederlandse meetmethoden die al eeuwen met de hand werden gedaan en die een zeer betrouwbaar beeld geven. Die constante 13cm per eeuw zeespiegelstijging in Nederland is daardoor reëel.

      Een ander punt is waarom vals zeespiegel-alarmisme door IPCC over coral islands in de Pacific Ocean zoals Tuvalu nepnieuws is. Al deze koraaleilanden staan op oude uitgebluste inzakkende vulkanen, waarbij het koraal tot 10cm per jaar kan aangroeien en daardoor (steeds) op zeespiegel niveau blijft, dat is al eeuwen zo.

    • Noud Vermeulen 23 januari 2018 om 19:20 - Antwoorden

     Excuus voor de verwarring. Helaas kan ik je niet helpen bij al je terechte vragen. Voor mij is het voldoende dat Rijkswaterstaat al 3 eeuwen zijn stinkende best doet om het allemaal goed bij te houden. Recent zijn daar de GPS-metingen op de bewegende peilpunten aan toegevoegd, dat geeft een duidelijk beeld.
     Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we zo’n instituut hebben om de alarmkreten te weerleggen. In Australië moet je zelf erop uit als de universiteit van Southampton en Tasmanië weer eens wat bedacht hebben: http://www.john-daly.com/deadisle/index.htm. Hulde aan de onvermoeibare John Daly (die inmiddels is overleden).

 12. F.W.Popma 23 januari 2018 om 09:58 - Antwoorden

  De arme boeren in Afrika en net zoiets als een zielige ijsbeer en dit aan het klimaat ophangen. Er zijn arme boeren in Afrika en hoe komt dit ? Geen toegang tot de Europese markt, te lage prijzen door supermarkten afgedwongen als ze al op de Europese markt mogen komen. Geen kadaster, van wie is het land ? Dus productie voor eigen familie. Onderlinge verdeeldheid, terreurgroepen enz. Geen geboortebeperking. De andere kant van arm Afrika, ik werk daar aan projecten. Lusaka een van de duurste steden op aarde. Nairobi, files die soms de hele dag duren. Er is veel geld in Afrika maar op de verkeerde plaats. Zimbabwe ooit de graanschuur van Afrika is nu een van de armste landen ter wereld. Niet van wege het klimaat maar omdat Mugabe de blanke boeren verjoeg dan wel vermoorde. Gelukkig komt hongersnood niet meer zoveel voor en als ze nog voorkomen is het vaak een politiek conflict.

 13. DWK 23 januari 2018 om 12:04 - Antwoorden

  Leuke dikskussie hierboven. Gaat over klimaat geloof ik hè?
  Belangrijk natuurlijk want er schijnt iets mee te zijn.

  Nu heb ik jaaaaaren geleden al kenbaar gemaakt dat “klimaat” mij eigenlijk geen lor boeit. Je kunt er weinig aan doen tenzij hier en daar op locaal niveau wellicht.

  Als hotelier ben ik voornamelijk geïnteresseerd in WEER. Hoe mooier het weer …

  Mijn interesse voor het onderwerp berustte dan ook vooral op het feit dat je op grote afstand zag aankomen dat het klimaatdebat al rap een politiek vehikel werd voor het vestigen van agenda’s die geen ene reedt met klimaat te maken hadden. Ik schrijf ‘al snel’ maar het was eigenlijk ‘van meet af aan’: “make strong statements” weet u nog wel?
  Voor mij bestond het grote belang van het “klimaatdebat” (hoax!) (jazeker) in het feit dat de voorstanders geen middel schuwden om hun opponenten te marginaliseren, te demoniseren, monddood te maken. Langzaam maar zeker zag ik hierdoor het vrije woord in het geding komen. Niet meer en niet minder.

  Nu heb ik de laatste weken hier en daar al in de linkdump en elders wat kleine speldenprikjes over dit onderwerp uitgedeeld. Reacties bleven uit.

  Dus nog maar een keertje want voor je het weet zitten we met z’n allen in de tijdmachine richting 1984:

  https://www.geenstijl.nl/5140394/thierry-baudet-stelt-19-84-vragen-aan-kafka-orwellogren-over-nepnieuws-en-eu-censuur/

  Na de vragen 1 t/m 81 komt vraag 82 (voor vragen 83 t/m 87)

  • David 23 januari 2018 om 12:29 - Antwoorden

   inderdaad, het meest intrigerende aspect is het menselijk gedrag. Wij waande ons immers in verlichte tijden waarin rationele argumenten het beleid bepalen. Het positieve is dit: Duitsland zet zijn staalproductie om in windmolens in plaats van kanonnen. Elke eeuw gaat het in Europa ergens wel faliekant fout en slaat de waanzin toe. Oorlog is erger dan klimaatalarmisme. En de energietransitie bestrijdt zichzelf omdat bij elke stap verder het falen duidelijker wordt. Blijft over de verbazing en de vraag hoe en wanneer dit afloopt. .

  • Scheffer 23 januari 2018 om 13:21 - Antwoorden

   Ik miste de NPO en het NOS-nieuws in de 80+ vraagstellingslijst omtrent haar gepolitiseerd nep-klimaat-nieuws!

 14. jan-47 23 januari 2018 om 12:54 - Antwoorden

  Deze man is wetenschapper en doet zijn best om uit te leggen hoe het zit met het klimaat
  https://www.youtube.com/watch?v=Y7CipbxFYWQ
  Hij heeft mij overtuigd

  • Frans Galjee 23 januari 2018 om 13:18 - Antwoorden

   @Jan,

   Volgens mij heeft hij toch meer over het weer dan over het klimaat. Maar we moeten maar even afwachten 6 maanden tot 6 jaar of hij gelijk krijgt en dan nog is periode te kort om ook maar iets van een klimaatverandering te kunnen waarnemen welke richting dan ook.
   Of de man wetenschapper is of niet hij spreekt met mi iets te veel overtuiging.

  • wim spaans 23 januari 2018 om 15:14 - Antwoorden

   Als
   1. het weer nog geen drie dagen vooruit kan worden voorspeld
   2. klimaatmodellen nog het verleden nog het heden kunnen weergeven
   3 de luchtlagen maar niet significant willen opwarmen
   4. complexe onbegrepen factoren -zonneactiviteit, oceaanstromingen, kosmische effecten- de robuustheid van de aarde domineren
   5. de mens ongebreideld grondstoffen verspilt en dito zich voortplant
   wat
   1. bezielt je dan om met bedoelde modellen de toekomst te durven voorspellen
   2. beweegt je dan om daarvan een heilig geloof te maken.
   3. beweegt daarop angstige volgelingen zich willoos achter die messiah scharen.
   4. beweegt de mens om een robuust energiesysteem kwetsbaar te maken met molens, panelen, brandhout en schakelleenheden.
   5. gebeurt er op bijltjesdag wanneer wetenschappelijk vast staat dat dit alles de duurste hoax ooit is geweest.

   • Frans Galjee 23 januari 2018 om 16:13 - Antwoorden

    @Wim Spaans ja kort en krachtig in de spijker op de kop.

    Laten we eens een poging doen antwoord te geven op je vragen na wat.
    1) arrogantie van het onbenul.
    2) zonder er een soort van religie aan te verbinden stort het denkpatroon in elkaar en nu kan men altijd nog terugvallen op de mystieke onbegrepen maar wel werkende hogere macht.
    3) ja je noemt het al angst zo werkte dat vroeger en dat doet het nog steeds goed.
    4) totale paniek vanuit onkunde zoiets als paniekvoetbal alle ballen op duurzaam ook al weten we niet wat dat inhoudt ( zie onder als vraag 5)
    5) niets want tegen die tijd zijn er andere problemen al dan niet echt of verzonnen.

   • David 23 januari 2018 om 17:42 - Antwoorden

    Alleen met punt 1. ben ik het niet eens. Klimaat is een gemiddelde over lange tijd, wellicht gaan we dat eens beter voorspellen. Maar de plaatselijke variaties zijn enorm, dat kan je los daarvan maar een paar dagen vooruit voorspellen.

 15. jan-47 23 januari 2018 om 13:01 - Antwoorden
  • Henk 24 januari 2018 om 17:13 - Antwoorden

   Jan-47: lees mijn reactie van “24 januari 2018 om 08:20 ” over die website. Die website is niet peer-reviewed. het is een verdraaiing van een hoop peer-reviewde studies. Tientallen onderzoekers die die studies publiceerden, hebben al aangegeven dat zij het niet eens zijn met de misinterpretatie van hun onderzoek door die website!

 16. leonardo 23 januari 2018 om 15:59 - Antwoorden

  Hans, wat heb je daar een mooi filmpje tevoorschijn gehaald. Ik doel op de Coleman story.

  Hij vraagt: what’s going to defeat this global warming scare.
  Daarop geeft Freeman Dyson een mooi antwoord, nadat hij, als zogenaamde denier, erkend heeft: I have zero credibility …
  Hij laat daarop volgen: They will listen when the glaciers start growing in Kentucky …

  Coleman zegt: I don’t think we can defeat four point seven billion dollars.
  Die begrijp ik.
  En voegt daaraan toe: [We can’t beat] the Democrat Party.

  En dan begrijp ik het niet meer. Want de Democratische Partij is een partij van weldenkende mensen. En die four point seven billion dollars is er omdat de Democraten daarmee hebben ingestemd. Dus, Goliat is niet zozeer the power of four point seven billion dollars, maar het is de consensus over global warming binnen de Democratische Partij.
  Dat is andere koek. Alhoewel de Koch brothers voor mij een vreemde bedgenoot zouden zijn, wat zeg ik, een zeer onwelkome bedgenoot, die zijn geen Democraat en four point seven billion dollars is drie keer niks voor die jongens.

  Er wordt nog iets gezegd, tegen Coleman: This is the first time your orbits have crossed, you and Al Gore, living for 24 hours in the same city and we couldn’t get the two of you to meet.
  Ecce homo.
  And never the twain shall meet.

 17. Hetzler 23 januari 2018 om 17:50 - Antwoorden

  Wat op zijn zachtst gezegd irritant begint te worden is dat dreigen met een ijsvrije Noordpool. Wat dit betreft scoort Hiemstra niet beter dan Bernice Notenboom: http://www.groenerekenkamer.nl/6532/fopperij-mevrouw-bernice-notenboom/
  Zij voorspelde in 2016 een zomerijsvrije Noordpool in 2017. En zie, naast het artikel, de huidige situatie: http://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi_ice_ext.png
  Je moet wel heel veel fantasie hebben om 2017 als zomerijsvrij te noemen. Alarm over een ijsvrije Noordpool wordt al sinds 1817 geslagen. Al Gore voor 2013, Hansen voor 2008; De lijst is eindeloos
  Die arme boeren en klimaatvluchtelingen is ook al zo’n poging om ons schuld aan te praten om zelf nog vaker te worden uitgenodigd voor (gratis?)lezingen: https://www.thegwpf.org/matt-ridley-global-warming-versus-global-greening/
  En https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/
  Wat hier speelt is naar alle waarschijnlijkheid eigenbelang onder een sausje van bekommernis om een niet toevallig gekozen bevolkingsgroep daar de beelden van grote hongersnoden in Afrika in het collectieve (schuld)bewuste geheugen zijn gegrift. En schuld is een prachtig verdienmodel voor elke moreel verheven planeetredder. Hier pas slechts één symbool: $

 18. G.M. Kiers Groningen 23 januari 2018 om 21:20 - Antwoorden

  Wat ik jammer vindt is dat de discussie over het verkeerde onderwerp gaan. Het probleem zit er niet in of het klimaat wel of niet veranderd. Wat er wel toe doet zijn de maatregelen die genomen worden. Die zijn volledig zinloos en kosten verschrikkelijk veel geld. Als die **** van een Hiemstra trots verteld dat hij in een elektrische auto rijdt en die **** van een B Nooteboom met een schip naar de zuidpool gaat kunnen zij beter op hun gedrag aangesproken worden. Dat is hun achilleshiel! Ik heb de Volkskrant bedankt voor hun propagandartikel over onze Gerrit. Daarmee viel hij pas echt door de mand.

 19. Bert Pijnse van der Aa 23 januari 2018 om 22:23 - Antwoorden

  @ hr Tjipke Tasma: Dat iedereen belangen heeft is duidelijk . Alleen verschillen de aansporingen van aard of zijn ingegeven door verschillende motieven . In het algemeen kunt u stellen dat het iets te maken heeft met de omgeving waarin men verkeert en dat men de contacten daarmee graag wil bestendigen. Hiemstra verdient zijn geld in een ( high end ) omgeving die hem welgevallig is en dat levert hem geen windeieren op, afgaande ook op de vermelding dat hij in het bezit is van een Swan- zeilschip ; de Bentley onder de zeilschepen. (vanaf 1 miljoen . ) Dan begrijpt iedereen wel wat zijn ‘ belang ‘ is . Ik geloof niet dat het ‘ belang’ van heer Hetzler, de heer labohm of van wie dan ook op deze site, iets te maken heeft met geldelijk gewin, want dan zouden ze zich niet vertonen op deze site of de site sluiten. ( waarom zou iemand zich voortdurend laten uitmaken voor van alles en nog wat zonder geldelijk gewin ) Dit zijn mensen die graag andere mensen de keerzijde laten zien van desastreuse ontwikkelingen en daarvoor waarschuwen vanuit de kennis die ze hebben . Daarom nogmaals : De uitspraken van Hiemstra zijn volkomen begrijpelijk vanuit zijn positie, zoals dat geld voor alle mensen die iets of een product verkopen, Waterstofeconomie bijvoorbeeld is nu hot en moet in de markt gezet . Dat betekent natuurlijk niet dat hetgeen ze zeggen de waarheid zou moeten zijn. Kan wel, maar hoeft niet en bovendien vaak ook niet relevant. Hiemstra kan wel hel en verdoemenis preken, maar het zal weinig helpen. Als het echt waar is zjn we binnebkort sowieso allemaal dood .

 20. Boels 24 januari 2018 om 06:50 - Antwoorden

  Wie is “we”?

 21. Chemical 24 januari 2018 om 07:18 - Antwoorden

  Tasma stelt een vraag en krijgt een antwoord. Reactie Tasma: “onderbuikgevoelens blablabla…”

 22. Jan Dijk 24 januari 2018 om 07:45 - Antwoorden

  Terwijl hier de “discussie” voort raast of Gerrit Hiemstra (of eerder vrouw van Leur of in Vlaanderen dhr. De Boosere) enige atmosfeerkennis toegedicht mag worden (wat mij betreft proberen ze alleen het weer te voorspellen, is al moeilijk genoeg) wordt door de Sprookjes voor Groningen minister Wiebes een belangrijke pijler onder onze economie gedwongen tot sprookjes maatregelen, nog tijdens de huidige kabinetsperiode.

  I.p.v. (ze hebben de juristen ervoor) de staat voor de rechter te dagen om nou eens eens en voor altijd de mythe van het 100% rendement van gratis windmolens, die zichzelf binnen 15 jaar terug verdienen en stroom leveren voor miljarden huishoudens, naar de vuilnisbak te verwijzen willen sommige bedrijven nu juist meer windmolens terwijl het maar 1 a 2 keer per week hard genoeg waait. Dan komt het nog onwaarschijnlijker sprookje van betaalbare, gratis energie opslag om de hoek kijken.

  Lijkt me een veel interessante discussie dan over een weersvoorspeller met een 50% hit rate.

 23. Cornelis van den Berg 24 januari 2018 om 14:25 - Antwoorden

  Vanmorgen gesproken met een bevriende autoverkoper voor de koop van auto. Toen ik de mogelijkheid noemde van een hybride of een elektrische zei hij: U bent niet het type dat graag belazerd wordt. Ik vroeg: Hoezo? Zijn antwoord samengevat luidde: klanten die hier komen om voor het milieu zo’n auto te kopen zijn oetlullen. Ik zei: een krasse uitspraak, die door de feiten achterhaald kan worden. Hij reageerde met: u maakt met een beetje geluk de tijd nog mee dat niemand in zo’n onding rijdt. Ik zei: misschien krijg jij gelijk, maar ik denk eerder dat straks alleen de rijke mensen daarin rijden en alle anderen op de fiets moeten zien vooruit te komen. Ik zie het al voor me: Hiemstra en zijn vriendjes suizen op bijna lege wegen voorbij en maken een lange neus naar sukkels zoals ik.

Geef een reactie

Solve : *
27 + 28 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK