‘Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin’, zo las ik tot mijn verrassing vanochtend, net uit bed, in de vroege ochtend in de Volkskrant. Het was alsof er een nieuwe wereld voor mijn open ging! Het genoegen was echter van korte duur. Nadat ik mijn leesbril had opgezet, bleek dat ik twee woordjes verkeerd had gelezen. Er stond: ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’. Oei, foutje, pijnlijk, alweer een illusie minder!

Het artikel was van de hand van Volkskrantredacteur Jan Tromp, wiens kennis van het klimaat in de tientallen jaren dat ik hem volg, mij nooit zo was opgevallen.

De Volkskrant-redactie moet wel gedacht hebben. De repliek van Simon Roozendaal op de kritiek van Gerrit Hiemstra op de stellingen van Thierry Baudet is zo hard aangekomen, dat de schade snel diende te worden hersteld, ten einde de klimaathype niet te laten verflauwen. De portie antidotum was dan ook krachtig. Eerst kwam een uitgebreid interview met de Franse filosoof Bruna Latour, die ons in zijn feitenvrije klimaatanalyse deelgenoot maakte van de apocalyptische gevolgen van mondiale opwarming (die maar steeds niet wil komen).

En nu dan weer de mini-hagiografie van onze bekendste en meest populaire weerman/klimatoloog: Gerrit Hiemstra. Alhoewel … klimatoloog? Er zijn mij geen publicaties, ‘peer-reviewed’ of anderszins, van hem bekend. Dus waar haalt hij zijn kennis vandaan? In het artikel wordt gesuggereerd dat dat uit de documentaire van Al Gore afkomstig is, want die zit in het filmpakket van de KLM! Maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen.

Onder de titel, ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’, schreef Jan Tromp een jubelend artikel over onze koene planeetredder. Ik pik er een aantal elementen uit.

‘Klimaatverandering is geen opinie. Het is wetenschap’

Gerrit Hiemstra is een weerman die je evengoed weerwoordman kunt noemen. Flauwekul over de opwarming van de aarde kán hij niet onweersproken laten – zoals onlangs nog Thierry Baudet ondervond. Want de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld voor arme boeren in Afrika, grijpen hem aan.

Gerrit Hiemstra (1961) is een weerman die je net zo goed een weerwoordman kunt noemen. Hij heeft op de sociale media een reputatie opgebouwd als tegenspreker, zo men wil: als rechtzetter. De stijl is van een opgewekt soort nuchterheid. Soms leest het als medelijden dat men wel kan voelen voor domme mensen.

Thierry Baudet.

Zijn jongste aanvaringen met Thierry Baudet vormen een treffende illustratie. In het filmpakket voor de KLM-reiziger zit een documentaire van Al Gore over de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Slaat nergens op, die film van Gore, twitterde Baudet. Er is geen toename van extreme weersomstandigheden, beweerde hij onder meer.

Hiemstra: ‘Eén tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen?’

Baudet daagde Hiemstra uit voor een debat over CO2 en het Parijs- akkoord. ‘Debatvoorzitter in overleg.’

Hiemstra: ‘Ik begrijp goed dat velen een debat leuk vinden (ha, wedstrijd!), maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik strijd tegen klimaatonzin, niet tegen Baudet.’

Simon Rozendaal

De journalist Simon Rozendaal voegde zich in het koor. In een ingezonden stuk in de Volkskrant schreef hij weinig politici te kennen die zo goed op de hoogte zijn als Baudet. Hiemstra zou ‘iets meer tijd moeten uittrekken om de literatuur bij te houden.’

Hiemstra op Twitter: ‘Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode.’ …

In het nationale lezingencircuit is Hiemstra een factor van belang. Een symposium van waterschap Noorderzijlvest bij de herbenoeming van de dijkgraaf of de themadag ‘aardappelen’ van de landbouwbeurs in Dronten – Gerrit is paraat. Zijn boodschap is consequent: dames en heren, bereid u voor op andere tijden. Wie het smalend wil afdoen als Hiemstra’s ‘broeikas-evangelie’, zoals op de weblog De Dagelijkse Standaard, gaat vooral zijn gelukzalige gang, hij wordt er koud noch warm van en hij zal zijn weerwoord blijven uitdragen.

Mensen negeren de feiten over het veranderend klimaat, luidt zijn verzuchting. Begin vorig jaar sprak hij in Arnhem bij de opening van een expositie in het Watermuseum. ‘Ik denk dat over niet al te lange tijd de Noordpool in de herfst ijsvrij is’, merkte hij op. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je klimaatverandering dan niet serieus neemt. Het is niet rechts en het is niet links. Het is geen opinie. Het is wetenschap.’ …

Marianne Zwagerman. Schermafbeelding.

Het is niet alleen vanwege het verworven zelfvertrouwen dat Hiemstra zich met felheid in het gewoel stort van de sociale media. Brink beaamt dat zijn vriend met een missie in het leven staat. Toen in het voorjaar van 2017 Marianne Zwagerman op radio en televisie verklaarde dat klimaatverandering geen wetenschappelijke werkelijkheid is maar een politieke constructie, mengde Hiemstra zich volop in de discussie. ‘Klimaatverandering is realiteit. Het hebben van een ‘opinie’ verandert daar niks aan, emissie CO2 beperken wel.’

Hiemstra in een volgende tweet over Zwagermans uitlatingen: ‘Waarom moet het Nederlandse publiek weten wat een blonde vrouw met een 6-cilinder Landrover vindt van klimaatverandering?’

Twee jaar geleden maakte Gerrit Hiemstra voor de NOS een komisch filmpje over onmogelijke gewonemensenvragen die weermannen tot hun machteloze ergernis altijd weer gesteld krijgen. Het filmpje, op YouTube te bezichtigen, was bedoeld om, met een knipoog, voor eens en altijd een einde te maken aan die vragen. Vraag 1: krijgen we een witte Kerst? Antwoord: ‘Geen idee.’ Vraag 2: komt er eindelijk weer eens een Elfstedentocht? Antwoord: ‘Geen flauw benul.’ Vraag 3: komt er een horrorwinter? Antwoord: ‘Wat is in hemelsnaam een horrorwinter? Dit is een domme, domme vraag.’

Aldus Jan Tromp.

Zie verder hier.

Misschien nóg een domme vraag: wanneer komt die vreselijke opwarming nu eindelijk?

Denken alle weermannen er zo over als Gerrit Hiemstra?

Nou nee, niet echt! Zijn Franse collega, Philippe Verdier, schreef enkele jaren geleden een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij kritiek uitte op de ‘machine de guerre’ die over ons heen walst om ons in de greep van de angst te houden voor de opwarming van de aarde (beter de atmosfeer), die overigens al sinds 1998 nagenoeg is gestopt. Hieraan zou vooral de mens schuldig zijn. Dat was tegen het zere been van zijn werkgever, France 2, en de ‘classe politique’, die van de komende klimaattop in Parijs een succes wilde maken, ter meerdere eer en glorie van de Franse diplomatie. Ondanks massaal protest vanuit de samenleving, binnen- en buitenland, werd Verdier prompt ontslagen.

Zie verder hier.

In Duitsland is er Wolfgang Thüne. Wolfgang Thüne is professioneel meteoroloog en een bekende voormalige TV-weerman in Duitsland (ZDF). Hij is dus een collega van Gerrit Hiemstra. Maar waar deze er alles aan doet om het klimaatalarmisme aan te wakkeren, is Wolfgang Thüne een van de meest prominente vertegenwoordigers van het klimaatrealisme in Duitsland. Zie hier.

In de VS was er John Coleman (inmiddels overleden). John Coleman was waarschijnlijk de meest bekende weerman in de VS die gedurende tientallen jaren voor miljoenen kijkers dagelijks het weerbericht heeft gepresenteerd. Als bekende TV-persoonlijkheid genoot hij het vertrouwen van het publiek. In een video (zie hieronder) legt hij uit wie vooral verantwoordelijk waren voor het Amerikaans en wereldwijde klimaatalarmisme.

Zijn voordracht is getiteld: ‘How the Global Warming Scare began’. Coleman vertelt dat hij het klimaat vele tientallen jaren heeft bestudeerd en hij kwam tot de conclusie: ‘There is no significant global warming.’

Hij toont de grafieken van de gemiddelde wereldtemperatur gemeten met satellieten sinds 1978, die een stijging van minder dan een graad Celsius laten zien. Maar vanaf 1998 is er nauwelijks enige opwarming. Vervolgens toont hij het aanzienlijke verschil tussen de geprojecteerde opwarming van de klimaatmodellen en de werkelijk gemeten temperaturen, die geen opwarming laten zien. Maar ondanks dat gaan de overheid en MSM bijna dagelijks door met paniekverhalen over klimaatverandering. Hoe komt dat?

Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Volgens Coleman komt dit omdat daarin jaarlijks 4,7 miljard dollar wordt geïnvesteerd … ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’.

Aan de hand van grafieken toont hij aan dat de recente opwarming niet veel anders (zelfs minder) is dat die welke de laatste duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. Na een kleine dip in 2007, is ook het smelten van drijfijs op de Noordpool weer afgenomen. Ondertussen is de ijsberenpopulatie op de Noordpool aanzienlijk gegroeid en groter dan sinds deze dieren worden geteld. Het ijsoppervlak rond de Zuidpool heeft op dit moment een recordomvang bereikt sinds de metingen begonnen.

Een de stijging van de zeespiegel dan? 18 cm. per eeuw. En er is geen versnelling geconstateerd. Ook er is geen toename van superstormen. Dat geldt eveneens voor tornado’s, droogten en hittegolven … allemaal natuurlijk, niet door mensen veroorzaakt, aldus Coleman.

Ziehier zijn videopresentatie.

 

Maar over opvattingen van deze weermannen heeft de Volkskrant zijn lezers nog nooit ingelicht.

Wat is nepnieuws? Dat is het verspreiden van onwaarheden. Even erg, zo niet erger, want subtieler en effectiever, is het stelselmatig negeren van onwenselijke feiten en opvattingen. Wat klimaat betreft zijn de landelijke ‘kwaliteits’kranten in Nederland hierin de laatste decennia meesters gebleken. Werk aan de winkel voor minister Ollongren!

Oh ja, nog een laatste opmerking over Hiemstra’s – overigens lofwaardige – zorgen om Afrikaanse boeren. Traditionele Afrikaanse medicijnmannen maakten zich ook al zorgen om het weer. Maar gebruikten andere technieken dan hedendaagse weermannen.

Eerder schreef ik over klimaatbeleid: ”An exercise in modern day rain dancing … and equally effective.’