Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin

Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin

‘Gerrit Hiemstra onbeschroomd verspreider van klimaatonzin’, zo las ik tot mijn verrassing vanochtend, net uit bed, in de vroege ochtend in de Volkskrant. Het was alsof er een nieuwe wereld voor mijn open ging! Het genoegen was echter van korte duur. Nadat ik mijn leesbril had opgezet, bleek dat ik twee woordjes verkeerd had gelezen. Er stond: ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’. Oei, foutje, pijnlijk, alweer een illusie minder!

Het artikel was van de hand van Volkskrantredacteur Jan Tromp, wiens kennis van het klimaat in de tientallen jaren dat ik hem volg, mij nooit zo was opgevallen.

De Volkskrant-redactie moet wel gedacht hebben. De repliek van Simon Roozendaal op de kritiek van Gerrit Hiemstra op de stellingen van Thierry Baudet is zo hard aangekomen, dat de schade snel diende te worden hersteld, ten einde de klimaathype niet te laten verflauwen. De portie antidotum was dan ook krachtig. Eerst kwam een uitgebreid interview met de Franse filosoof Bruna Latour, die ons in zijn feitenvrije klimaatanalyse deelgenoot maakte van de apocalyptische gevolgen van mondiale opwarming (die maar steeds niet wil komen).

En nu dan weer de mini-hagiografie van onze bekendste en meest populaire weerman/klimatoloog: Gerrit Hiemstra. Alhoewel … klimatoloog? Er zijn mij geen publicaties, ‘peer-reviewed’ of anderszins, van hem bekend. Dus waar haalt hij zijn kennis vandaan? In het artikel wordt gesuggereerd dat dat uit de documentaire van Al Gore afkomstig is, want die zit in het filmpakket van de KLM! Maar misschien heb ik dat verkeerd gelezen.

Onder de titel, ‘Gerrit Hiemstra, onbeschroomd strijder tegen klimaatonzin’, schreef Jan Tromp een jubelend artikel over onze koene planeetredder. Ik pik er een aantal elementen uit.

‘Klimaatverandering is geen opinie. Het is wetenschap’

Gerrit Hiemstra is een weerman die je evengoed weerwoordman kunt noemen. Flauwekul over de opwarming van de aarde kán hij niet onweersproken laten – zoals onlangs nog Thierry Baudet ondervond. Want de gevolgen van de klimaatverandering, bijvoorbeeld voor arme boeren in Afrika, grijpen hem aan.

Gerrit Hiemstra (1961) is een weerman die je net zo goed een weerwoordman kunt noemen. Hij heeft op de sociale media een reputatie opgebouwd als tegenspreker, zo men wil: als rechtzetter. De stijl is van een opgewekt soort nuchterheid. Soms leest het als medelijden dat men wel kan voelen voor domme mensen.

Thierry Baudet.

Zijn jongste aanvaringen met Thierry Baudet vormen een treffende illustratie. In het filmpakket voor de KLM-reiziger zit een documentaire van Al Gore over de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Slaat nergens op, die film van Gore, twitterde Baudet. Er is geen toename van extreme weersomstandigheden, beweerde hij onder meer.

Hiemstra: ‘Eén tweet met vier keer onzin. Wie kan hier overheen?’

Baudet daagde Hiemstra uit voor een debat over CO2 en het Parijs- akkoord. ‘Debatvoorzitter in overleg.’

Hiemstra: ‘Ik begrijp goed dat velen een debat leuk vinden (ha, wedstrijd!), maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik strijd tegen klimaatonzin, niet tegen Baudet.’

Simon Rozendaal

De journalist Simon Rozendaal voegde zich in het koor. In een ingezonden stuk in de Volkskrant schreef hij weinig politici te kennen die zo goed op de hoogte zijn als Baudet. Hiemstra zou ‘iets meer tijd moeten uittrekken om de literatuur bij te houden.’

Hiemstra op Twitter: ‘Het is lief van de Volkskrant dat ze Baudet steunen in deze moeilijke periode.’ …

In het nationale lezingencircuit is Hiemstra een factor van belang. Een symposium van waterschap Noorderzijlvest bij de herbenoeming van de dijkgraaf of de themadag ‘aardappelen’ van de landbouwbeurs in Dronten – Gerrit is paraat. Zijn boodschap is consequent: dames en heren, bereid u voor op andere tijden. Wie het smalend wil afdoen als Hiemstra’s ‘broeikas-evangelie’, zoals op de weblog De Dagelijkse Standaard, gaat vooral zijn gelukzalige gang, hij wordt er koud noch warm van en hij zal zijn weerwoord blijven uitdragen.

Mensen negeren de feiten over het veranderend klimaat, luidt zijn verzuchting. Begin vorig jaar sprak hij in Arnhem bij de opening van een expositie in het Watermuseum. ‘Ik denk dat over niet al te lange tijd de Noordpool in de herfst ijsvrij is’, merkte hij op. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je klimaatverandering dan niet serieus neemt. Het is niet rechts en het is niet links. Het is geen opinie. Het is wetenschap.’ …

Marianne Zwagerman.

Het is niet alleen vanwege het verworven zelfvertrouwen dat Hiemstra zich met felheid in het gewoel stort van de sociale media. Brink beaamt dat zijn vriend met een missie in het leven staat. Toen in het voorjaar van 2017 Marianne Zwagerman op radio en televisie verklaarde dat klimaatverandering geen wetenschappelijke werkelijkheid is maar een politieke constructie, mengde Hiemstra zich volop in de discussie. ‘Klimaatverandering is realiteit. Het hebben van een ‘opinie’ verandert daar niks aan, emissie CO2 beperken wel.’

Hiemstra in een volgende tweet over Zwagermans uitlatingen: ‘Waarom moet het Nederlandse publiek weten wat een blonde vrouw met een 6-cilinder Landrover vindt van klimaatverandering?’

Twee jaar geleden maakte Gerrit Hiemstra voor de NOS een komisch filmpje over onmogelijke gewonemensenvragen die weermannen tot hun machteloze ergernis altijd weer gesteld krijgen. Het filmpje, op YouTube te bezichtigen, was bedoeld om, met een knipoog, voor eens en altijd een einde te maken aan die vragen. Vraag 1: krijgen we een witte Kerst? Antwoord: ‘Geen idee.’ Vraag 2: komt er eindelijk weer eens een Elfstedentocht? Antwoord: ‘Geen flauw benul.’ Vraag 3: komt er een horrorwinter? Antwoord: ‘Wat is in hemelsnaam een horrorwinter? Dit is een domme, domme vraag.’

Aldus Jan Tromp.

Zie verder hier.

Misschien nóg een domme vraag: wanneer komt die vreselijke opwarming nu eindelijk?

Denken alle weermannen er zo over als Gerrit Hiemstra?

Philippe Verdier.

Nou nee, niet echt! Zijn Franse collega, Philippe Verdier, schreef enkele jaren geleden een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij kritiek uitte op de ‘machine de guerre’ die over ons heen walst om ons in de greep van de angst te houden voor de opwarming van de aarde (beter de atmosfeer), die overigens al sinds 1998 nagenoeg is gestopt. Hieraan zou vooral de mens schuldig zijn. Dat was tegen het zere been van zijn werkgever, France 2, en de ‘classe politique’, die van de komende klimaattop in Parijs een succes wilde maken, ter meerdere eer en glorie van de Franse diplomatie. Ondanks massaal protest vanuit de samenleving, binnen- en buitenland, werd Verdier prompt ontslagen.

Zie verder hier.

Wolfgang Thüne.

In Duitsland is er Wolfgang Thüne. Wolfgang Thüne is professioneel meteoroloog en een bekende voormalige TV-weerman in Duitsland (ZDF). Hij is dus een collega van Gerrit Hiemstra. Maar waar deze er alles aan doet om het klimaatalarmisme aan te wakkeren, is Wolfgang Thüne een van de meest prominente vertegenwoordigers van het klimaatrealisme in Duitsland. Zie hier.

In de VS was er John Coleman (inmiddels overleden). John Coleman was waarschijnlijk de meest bekende weerman in de VS die gedurende tientallen jaren voor miljoenen kijkers dagelijks het weerbericht heeft gepresenteerd. Als bekende TV-persoonlijkheid genoot hij het vertrouwen van het publiek. In een video (zie hieronder) legt hij uit wie vooral verantwoordelijk waren voor het Amerikaans en wereldwijde klimaatalarmisme.

Zijn voordracht is getiteld: ‘How the Global Warming Scare began’. Coleman vertelt dat hij het klimaat vele tientallen jaren heeft bestudeerd en hij kwam tot de conclusie: ‘There is no significant global warming.’

John Coleman.

Hij toont de grafieken van de gemiddelde wereldtemperatur gemeten met satellieten sinds 1978, die een stijging van minder dan een graad Celsius laten zien. Maar vanaf 1998 is er nauwelijks enige opwarming. Vervolgens toont hij het aanzienlijke verschil tussen de geprojecteerde opwarming van de klimaatmodellen en de werkelijk gemeten temperaturen, die geen opwarming laten zien. Maar ondanks dat gaan de overheid en MSM bijna dagelijks door met paniekverhalen over klimaatverandering. Hoe komt dat?

Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Volgens Coleman komt dit omdat daarin jaarlijks 4,7 miljard dollar wordt geïnvesteerd … ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’.

Aan de hand van grafieken toont hij aan dat de recente opwarming niet veel anders (zelfs minder) is dat die welke de laatste duizenden jaren eerder heeft plaatsgevonden. Na een kleine dip in 2007, is ook het smelten van drijfijs op de Noordpool weer afgenomen. Ondertussen is de ijsberenpopulatie op de Noordpool aanzienlijk gegroeid en groter dan sinds deze dieren worden geteld. Het ijsoppervlak rond de Zuidpool heeft op dit moment een recordomvang bereikt sinds de metingen begonnen.

Een de stijging van de zeespiegel dan? 18 cm. per eeuw. En er is geen versnelling geconstateerd. Ook er is geen toename van superstormen. Dat geldt eveneens voor tornado’s, droogten en hittegolven … allemaal natuurlijk, niet door mensen veroorzaakt, aldus Coleman.

Ziehier zijn videopresentatie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
I Accept

 

Maar over opvattingen van deze weermannen heeft de Volkskrant zijn lezers nog nooit ingelicht.

Wat is nepnieuws? Dat is het verspreiden van onwaarheden. Even erg, zo niet erger, want subtieler en effectiever, is het stelselmatig negeren van onwenselijke feiten en opvattingen. Wat klimaat betreft zijn de landelijke ‘kwaliteits’kranten in Nederland hierin de laatste decennia meesters gebleken. Werk aan de winkel voor minister Ollongren!

Oh ja, nog een laatste opmerking over Hiemstra’s – overigens lofwaardige – zorgen om Afrikaanse boeren. Traditionele Afrikaanse medicijnmannen maakten zich ook al zorgen om het weer. Maar gebruikten andere technieken dan hedendaagse weermannen.

Eerder schreef ik over klimaatbeleid: ”An exercise in modern day rain dancing … and equally effective.’

 

 

 

 

Door |2018-01-24T16:22:06+00:0022 januari 2018|76 Reacties

76 Comments

  1. jan-47 23 januari 2018 om 13:01 - Antwoorden
    • Henk 24 januari 2018 om 17:13 - Antwoorden

      Jan-47: lees mijn reactie van “24 januari 2018 om 08:20 ” over die website. Die website is niet peer-reviewed. het is een verdraaiing van een hoop peer-reviewde studies. Tientallen onderzoekers die die studies publiceerden, hebben al aangegeven dat zij het niet eens zijn met de misinterpretatie van hun onderzoek door die website!

  2. leonardo 23 januari 2018 om 15:59 - Antwoorden

    Hans, wat heb je daar een mooi filmpje tevoorschijn gehaald. Ik doel op de Coleman story.

    Hij vraagt: what’s going to defeat this global warming scare.
    Daarop geeft Freeman Dyson een mooi antwoord, nadat hij, als zogenaamde denier, erkend heeft: I have zero credibility …
    Hij laat daarop volgen: They will listen when the glaciers start growing in Kentucky …

    Coleman zegt: I don’t think we can defeat four point seven billion dollars.
    Die begrijp ik.
    En voegt daaraan toe: [We can’t beat] the Democrat Party.

    En dan begrijp ik het niet meer. Want de Democratische Partij is een partij van weldenkende mensen. En die four point seven billion dollars is er omdat de Democraten daarmee hebben ingestemd. Dus, Goliat is niet zozeer the power of four point seven billion dollars, maar het is de consensus over global warming binnen de Democratische Partij.
    Dat is andere koek. Alhoewel de Koch brothers voor mij een vreemde bedgenoot zouden zijn, wat zeg ik, een zeer onwelkome bedgenoot, die zijn geen Democraat en four point seven billion dollars is drie keer niks voor die jongens.

    Er wordt nog iets gezegd, tegen Coleman: This is the first time your orbits have crossed, you and Al Gore, living for 24 hours in the same city and we couldn’t get the two of you to meet.
    Ecce homo.
    And never the twain shall meet.

  3. Hetzler 23 januari 2018 om 17:50 - Antwoorden

    Wat op zijn zachtst gezegd irritant begint te worden is dat dreigen met een ijsvrije Noordpool. Wat dit betreft scoort Hiemstra niet beter dan Bernice Notenboom: http://www.groenerekenkamer.nl/6532/fopperij-mevrouw-bernice-notenboom/
    Zij voorspelde in 2016 een zomerijsvrije Noordpool in 2017. En zie, naast het artikel, de huidige situatie: http://web.nersc.no/WebData/arctic-roos.org/observation/ssmi_ice_ext.png
    Je moet wel heel veel fantasie hebben om 2017 als zomerijsvrij te noemen. Alarm over een ijsvrije Noordpool wordt al sinds 1817 geslagen. Al Gore voor 2013, Hansen voor 2008; De lijst is eindeloos
    Die arme boeren en klimaatvluchtelingen is ook al zo’n poging om ons schuld aan te praten om zelf nog vaker te worden uitgenodigd voor (gratis?)lezingen: https://www.thegwpf.org/matt-ridley-global-warming-versus-global-greening/
    En https://wattsupwiththat.com/2011/04/15/the-un-disappears-50-million-climate-refugees-then-botches-the-disappearing-attempt/
    Wat hier speelt is naar alle waarschijnlijkheid eigenbelang onder een sausje van bekommernis om een niet toevallig gekozen bevolkingsgroep daar de beelden van grote hongersnoden in Afrika in het collectieve (schuld)bewuste geheugen zijn gegrift. En schuld is een prachtig verdienmodel voor elke moreel verheven planeetredder. Hier pas slechts één symbool: $

  4. G.M. Kiers Groningen 23 januari 2018 om 21:20 - Antwoorden

    Wat ik jammer vindt is dat de discussie over het verkeerde onderwerp gaan. Het probleem zit er niet in of het klimaat wel of niet veranderd. Wat er wel toe doet zijn de maatregelen die genomen worden. Die zijn volledig zinloos en kosten verschrikkelijk veel geld. Als die **** van een Hiemstra trots verteld dat hij in een elektrische auto rijdt en die **** van een B Nooteboom met een schip naar de zuidpool gaat kunnen zij beter op hun gedrag aangesproken worden. Dat is hun achilleshiel! Ik heb de Volkskrant bedankt voor hun propagandartikel over onze Gerrit. Daarmee viel hij pas echt door de mand.

  5. Bert Pijnse van der Aa 23 januari 2018 om 22:23 - Antwoorden

    @ hr Tjipke Tasma: Dat iedereen belangen heeft is duidelijk . Alleen verschillen de aansporingen van aard of zijn ingegeven door verschillende motieven . In het algemeen kunt u stellen dat het iets te maken heeft met de omgeving waarin men verkeert en dat men de contacten daarmee graag wil bestendigen. Hiemstra verdient zijn geld in een ( high end ) omgeving die hem welgevallig is en dat levert hem geen windeieren op, afgaande ook op de vermelding dat hij in het bezit is van een Swan- zeilschip ; de Bentley onder de zeilschepen. (vanaf 1 miljoen . ) Dan begrijpt iedereen wel wat zijn ‘ belang ‘ is . Ik geloof niet dat het ‘ belang’ van heer Hetzler, de heer labohm of van wie dan ook op deze site, iets te maken heeft met geldelijk gewin, want dan zouden ze zich niet vertonen op deze site of de site sluiten. ( waarom zou iemand zich voortdurend laten uitmaken voor van alles en nog wat zonder geldelijk gewin ) Dit zijn mensen die graag andere mensen de keerzijde laten zien van desastreuse ontwikkelingen en daarvoor waarschuwen vanuit de kennis die ze hebben . Daarom nogmaals : De uitspraken van Hiemstra zijn volkomen begrijpelijk vanuit zijn positie, zoals dat geld voor alle mensen die iets of een product verkopen, Waterstofeconomie bijvoorbeeld is nu hot en moet in de markt gezet . Dat betekent natuurlijk niet dat hetgeen ze zeggen de waarheid zou moeten zijn. Kan wel, maar hoeft niet en bovendien vaak ook niet relevant. Hiemstra kan wel hel en verdoemenis preken, maar het zal weinig helpen. Als het echt waar is zjn we binnebkort sowieso allemaal dood .

  6. Boels 24 januari 2018 om 06:50 - Antwoorden

    Wie is “we”?

  7. Chemical 24 januari 2018 om 07:18 - Antwoorden

    Tasma stelt een vraag en krijgt een antwoord. Reactie Tasma: “onderbuikgevoelens blablabla…”

  8. Jan Dijk 24 januari 2018 om 07:45 - Antwoorden

    Terwijl hier de “discussie” voort raast of Gerrit Hiemstra (of eerder vrouw van Leur of in Vlaanderen dhr. De Boosere) enige atmosfeerkennis toegedicht mag worden (wat mij betreft proberen ze alleen het weer te voorspellen, is al moeilijk genoeg) wordt door de Sprookjes voor Groningen minister Wiebes een belangrijke pijler onder onze economie gedwongen tot sprookjes maatregelen, nog tijdens de huidige kabinetsperiode.

    I.p.v. (ze hebben de juristen ervoor) de staat voor de rechter te dagen om nou eens eens en voor altijd de mythe van het 100% rendement van gratis windmolens, die zichzelf binnen 15 jaar terug verdienen en stroom leveren voor miljarden huishoudens, naar de vuilnisbak te verwijzen willen sommige bedrijven nu juist meer windmolens terwijl het maar 1 a 2 keer per week hard genoeg waait. Dan komt het nog onwaarschijnlijker sprookje van betaalbare, gratis energie opslag om de hoek kijken.

    Lijkt me een veel interessante discussie dan over een weersvoorspeller met een 50% hit rate.

  9. Cornelis van den Berg 24 januari 2018 om 14:25 - Antwoorden

    Vanmorgen gesproken met een bevriende autoverkoper voor de koop van auto. Toen ik de mogelijkheid noemde van een hybride of een elektrische zei hij: U bent niet het type dat graag belazerd wordt. Ik vroeg: Hoezo? Zijn antwoord samengevat luidde: klanten die hier komen om voor het milieu zo’n auto te kopen zijn oetlullen. Ik zei: een krasse uitspraak, die door de feiten achterhaald kan worden. Hij reageerde met: u maakt met een beetje geluk de tijd nog mee dat niemand in zo’n onding rijdt. Ik zei: misschien krijg jij gelijk, maar ik denk eerder dat straks alleen de rijke mensen daarin rijden en alle anderen op de fiets moeten zien vooruit te komen. Ik zie het al voor me: Hiemstra en zijn vriendjes suizen op bijna lege wegen voorbij en maken een lange neus naar sukkels zoals ik.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK