Werner Kirstein. Foto: AZK.

Hieronder een video van een voordracht van em. prof. dr. Werner Kirstein, die verschillende publicaties over regionale en wereldwijde klimaatverandering op zijn naam heeft staan. Hij is in emeritaat, dus –  zoals hijzelf zegt – nu kan ik openlijk zeggen wat ik denk.

In deze voordracht stelt hij dat er geen sprake is van antropogene klimaatverandering, maar van politogene klimaatverandering. Dat wil zeggen: de politiek heeft zich van het thema meester gemaakt en daaraan een politiek gewenste draai gegeven.

Het is een lange presentatie en een hele zit. En dat nog wel in het Duits! Maar het is m.i. zeer de moeite waard om er kennis van te nemen, want Kirstein belicht een breed scala van actuele klimaatthema’s, waarin de meeste klimaatsceptici zich ongetwijfeld kunnen vinden. Hij baseert zich daarbij op de mainstream peer-reviewed literatuur, alsmede vele andere bronnen, die alle worden gespecificeerd.

Hierbij komen onder meer de volgende thema’s aan de orde.

 • Het onderscheid tussen weer en klimaat.
 • Klimaat is gedefinieerd het statistisch gemiddelde van van een groot aantal weerkenmerken, zoals temperatuur, neerslag, luchtdruk, wind enz., over een periode van minstens 30 jaar.
 • In tegenstelling tot het weer, kunnen we het klimaat niet direct waarnemen.
 • Dit statistisch gemiddelde van talloze variabelen waarop de mens geen invloed heeft, kan men niet ‘beschermen’, zoals de Duitse term ‘Klimaschutz’ suggereert. ‘Klimaschutz’ is derhalve een verkeerde benaming, of zoals Kirstein het noemt: ‘een infantiel bijgeloof’.
 • Alarmerende temperatuur’records’, zoals die voortdurend in de media worden bericht. Het gaat hier om lokale ‘records’ in een beperkte tijdspanne, die niets met klimaat te maken hebben.
 • IJstijden over de laatste 420.000 jaar. De homo erectus heeft ze alle overleefd. Dat geldt ook voor de ijsberen.
 • CO2 volgt de temperatuur, niet andersom.
 • Temperatuurfluctuaties over de laatste 11.000 jaar.
 • Temperatuurfluctuaties over de laatste 1000 jaar.
 • Bloeiperioden van de beschaving vallen samen met warmteperioden.
 • De hockey-stick-grafiek.
 • Er zijn altijd klimaatveranderingen geweest. De notie van een evenwicht in de natuur is een fundamentele vergissing van het ecologisme. Ecosystemen zijn altijd in beweging.
 • Onzincorrelaties.
 • Uitspraken van Duitse klimatoloog Hans von Storch over de opwarmingspauze. Klimaatmodellen hebben deze pauze niet voorspeld (beter: geprojecteerd).
 • Onzekerheden wat betreft CO2-metingen.
 • CO2 bevordert plantengroei. De uitstoot van CO2 dient derhalve niet te worden verminderd.
 • Het broeikaseffect.
 • Arrhenius en Fourier.
 • Afwezigheid van terugstraling.
 • Falsifiëring van het broeikaseffect.
 • Het boek ‘Zelfverbranding’ van Hans Joachim Schellnhuber, directeur van het ‘Potsdam Institut für Klimafolgenforschung’ (PIK) – een zeer alarmerende titel.
 • Het groeien en krimpen gletsjers.
 • IJsberen: de populatie is sterk toegenomen en wordt niet met uitsterven bedreigd. Sinds de jacht op ijsberen aan banden is gelegd is de populatie met een factor 5 gegroeid.
 • Vermindering van het aantal meteorologische meetstations, voornamelijke in koudere gebieden, waardoor de temperatuurmetingen opwaarts werden beïnvloed.
 • Uitlatingen van Steven Koonin, staatssecretaris voor wetenschap van het ministerie van energie in de Obama-regering, die verklaarde dat er datamanipulatie had plaatsgevonden.
 • Vergelijking  van temperatuurgrafieken van voor en na ‘correctie’.
 • De hiatus of opwarmings’pauze’.
 • Zeespiegelrijzing in het Pacifisch gebied en platentektoniek.
 • Oceaantemperaturen.
 • ‘Verzuring’ van de oceanen.
 • Klimaatalarmisme op de ZDF (Duitse TV-zender).
 • CO2 en klimaat in de media.
 • Antarctica.
 • Protest van een groep Duitse meteorologen/klimatologen, die zich beklagen over de verslechtering van het kwaliteitsniveau in hun discipline. Zij bepleiten een terugkeer naar een meteorologie/klimatologie vrij van politieke inmenging.
 • Het ontslag van de Franse weerman, Philippe Verdier, bij de Franse TV (France 2), omdat hij kritiek had op de mainstream-opvattingen inzake het klimaat.
 • De grote transformatie: decarbonisering, deïndustrialisering.
 • Conjunctuurstimulering door inzet op duurzaam.
 • Subsidies zijn alleen beschikbaar voor onderzoek dat ‘beleidsondersteunend’ is.
 • Overzicht van klimatologen die zich van het VN-klimaatpanel (IPCC) hebben gedistantieerd.
 • De beruchte zinsnede uit het rapport AR3 (2001) van het IPCC: ‘In climate research and modelling, we should
  recognize that we are dealing with a coupled non- linear chaotic system, and therefore that long-term prediction of future climate states is not possible.’ Maar, zoals Kirstein opmerkt, die passage heeft niet de samenvatting gehaald en dus hebben politici die niet gelezen.
 • Uitspraken van vooraanstaande politici zoals Helmut Schmidt, Václav Klaus en Poetin.
 • De Oregon-petitie.
 • De ‘bekering’ van James Lovelock.

 

Al met al een zeer boeiende voordracht van Werner Kirstein. Aanbevolen voor klimatofielen van alle gezindten.