Rex Fleming, voormalig NOAA-wetenschapper, breekt met de ‘consensus’ en verwerpt publiekelijk de AGW-hypothese. CO2 heeft geen invloed op klimaatverandering!

Hoe komt het toch dat de klimatologische gemeenschap zo’n gesloten front vormt wat betreft de verkondiging van de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming‘), terwijl die hypothese toch voor iedereen zichtbaar in strijd is met de waarnemingen?

Hoewel … helemaal gesloten was dat front toch niet. In ons land heeft de voormalig KNMI-directeur wetenschappelijk onderzoek, Henk Tennekes, in een grijs verleden daarop kritiek uitgeoefend, hetgeen hem – naar zijn eigen woorden – op excommunicatie uit de kring van zijn collega’s kwam te staan. Het liep dus slecht met hem af. Hajo Smit berichtte hier eerder over op Climategate.nl naar aanleiding van een interview met Tennekes door Edwin Timmer in De Telegraaf.

Een andere voorbeeld betreft Lennart Bengtsson, directeur van het gerenommeerde Duitse Max Plank Instituut, die na zijn pensionering werd uitgenodigd lid te worden van de wetenschappelijke adviesraad van de Britse klimaatsceptische ‘Global Warming Policy Foundation‘ (GWPF). Hij heeft het geweten! Hij werd door zijn voormalige Amerikaanse collega’s onder druk gezet om zich niet met die club in te laten. Uit vrees voor zijn ‘gezondheid en veiligheid’ is hij voor die druk gezwicht. Lees het trieste relaas van de heksenjacht waaraan hij werd blootgesteld hier en hier.

Recentelijk heeft zich echter weer een nieuw geval van desertie voorgedaan. Rex Fleming een voormalig wetenschapper van de Amerikaanse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), heeft gebroken met de ‘consensus’ en heeft zich als aanhanger van de Svensmark-hypothese ontpopt – geponeerd door de in AGW-kringen als ketter gekwalificeerde Deense astronoom Henrik Svensmark. Zie ook hier.

De bekende Britse klimaatscepticus en Breitbart-auteur, James Delingpole, heeft Rex Fleming onlangs geïnterviewd. Het resultaat daarvan vormt een bevestiging van de al meer dan tien jaar circulerende vermoedens dat er iets grondig mis is met de integriteit van de klimatologie als wetenschappelijke discipline. Zie bijvoorbeeld hier: ‘What is wrong with the IPCC?’

Delingpole heeft naar mijn gevoel een wat stuntelig stijl van interviewen. Hij schrijft naar mijn mening beter dan dat hij interviewt. Maar inhoudelijk zijn zijn vragen voortreffelijk. Dat kan ook niet anders want hij is zeer vertrouwd met de ins en outs van het klimaatdebat. Dat geldt eveneens voor Rex Fleming. Ik pik een aantal elementen uit de betreffende podcast.

Aanvankelijk leidde Fleming sinds 1979 bij de NOAA projecten die de rol van CO2 onderzochten in de opwarming van de aarde, waarvoor hij subsidies regelde. In die periode was hij aanhanger van de CO2-hypothese. Maar hij kreeg zo zijn twijfels en tien jaar geleden distantieerde hij zich daarvan. Achteraf gezien keek hij op dit tijd terug als ‘a dark period of my life’.

Het nieuwe boek van Fleming, ‘The rise and fall of the carbon dioxide theory of climate change, behandelt de geschiedenis van het klimaatdebat.

Op de vraag of NOAA heeft gesjoemeld met de data, antwoordde Fleming dat een paar NOAA-wetenschappers dat inderdaad hebben gedaan, zowel wat betreft oceanische als atmosferische data. Delingpole stelde vervolgens vast dat Fleming de eerste was vanuit het ‘systeem’ die dat erkende. Waarom doen de mensen bij NOAA dat? Fleming antwoordde dat de schoorsteen moest blijven roken. De mensen willen dat het werk doorgaat, dat zij hun baan en inkomsten blijven behouden, dat zij promotie maken. Op de hoogste hiërarchische niveaus wenst men dat de financiering niet in gevaar komt. Ze willen dure supercomputers. En als de media en een organisatie als het VN-klimaatpanel druk uitoefenen, wil men deel uitmaken van de groei. Dat betekent dat men niet dwars wil gaan liggen. Er zijn ook wetenschappers binnen NOAA die het niet eens zijn met de AGW-hypothese, maar die kunnen daarmee niet naar buiten treden. Als ze dat onder de regering Obama hadden gedaan, zouden ze zijn ontslagen. Dus ze houden hun mond. Maar als ze eenmaal gepensioneerd zijn, spreken ze wèl vrijuit!

Delingpole informeerde of daar onder Trump nu geen verandering in was gekomen? Helaas bleek dat niet het geval, antwoordde Fleming, want de meest betrokken wetenschappelijke organisaties in de VS houden nog steeds vast aan de AGW-hypothese. ‘They will not support a denier!’ Bij geen van die organisaties kon ik mijn publicaties kwijt, aldus Fleming. Dus moest ik naar Europa uitwijken om mijn werk gepubliceerd te krijgen. Ik heb daar vele positieve reacties op gehad. Het heeft mij een uitnodiging opgeleverd om een voordracht te houden voor een klimaatbijeenkomst in New York (mei 2019). Ik verwachtte een hoop tegenspraak. Maar tot mijn verrassing was dat niet het geval. Bovendien waren er twee andere sprekers die ook op mijn lijn zaten.

Delingpole informeerde of dit betekende dat er nu een verandering in de wetenschappelijke gemeenschap plaatsvindt. Fleming dacht dat dat niet het geval was omdat de betrokken organisaties nog steeds vasthouden aan hun oorspronkelijke opvattingen: de AGW-hypothese.

Als CO2 niet de dominante oorzaak van klimaatverandering is, wat dan wèl? In antwoord op die vraag wees Fleming – à la Svensmark – op de fluctuaties in het magnetisch veld van de zon, de kosmische straling en de invloed daarvan op de lage bewolking.

Delingpole wees op de invloed van de gevestigde belangen, vooral vanuit de hernieuwbare energieisector., die niet winstgevend zou zijn zonder subsidiëring. Hij vroeg Fleming of zij ooit zouden erkennen dat zij fout zaten? Fleming erkende dat dat een enorme uitdaging was. Maar stelde vast dat er een groeiende aantal wetenschappers was die de AGW-hypothese verwierpen.

Dellingpole informeerde voorts naar Flemings’s mening over het voorstel van een discussie tussen een ‘Red Team’ en een ‘Blue Team’, die nog steeds niet van start is gegaan.

Fleming: We hebben Trump nodig om dit van de grond te krijgen. We hebben een open discussie nodig. Dat is nog steeds niet gebeurd. Maar er zijn veel wetenschappers die er voorstander van zijn, zoals Judith Curry.

Het aantal artikelen dat de zonne-hypothese ondersteunt groeit. ‘We have the scientific facts on our side.’ Uiteindelijk zal de waarheid zegevieren.

Al met al verplichte kost voor klimatofielen van alle gezindten. Beluister hier.

Hoe moeten we in het licht van het voorgaande de vele analyses beoordelen, die de dominantie van van de AGW-hypothese toeschrijven aan de invloed van groepsdenken? Groepsdenken speelt n.m.m. bij de epigonen van deze hypothese ongetwijfeld een grote rol. Maar bij de wetenschappers die in het centrum van het ‘systeem’ werkzaam zijn is dat m.i. minder het geval. Hier spelen andere factoren een rol, zoals naakte oppressie van ‘dissidente’ opvattingen door AGW-extremisten, mede om een ongestoorde financieringsstroom veilig te stellen. Kortom, een moderne vorm van Lysenkoïsme.