Klacht n.a.v. NOS/NPO klimaatberichtgeving enzijdige, onevenwichtige berichtgeving van de NOS over het klimaat.

Margot Smit, NPO Ombudsman.

Geachte Ombudsman,

Beste Margo Smit,

In vervolg op onze eerdere correspondentie over deze materie (zie hieronder) richten de ondergetekenden zich opnieuw tot u met een klacht over de eenzijdige, onevenwichtige berichtgeving van de NOS over het klimaat in aanloop naar de klimaatconferentie in Glasgow. Het is weer een en al kommer en kwel. Het feit dat de gemiddelde wereldtemperatuur in de afgelopen 20 jaar aan het stabiliseren is en sinds de piek van 2016 zelfs met bijna een halve graad Celsius is gedaald – en er dus geen sprake is van een desastreuze opwarming, zoals steevast beweerd wordt – bleef onvermeld. Kortom, de berichtgeving is nog even onevenwichtig en tendentieus als vele jaren geleden.

Recentelijk kregen twee ‘deskundigen’ podium in het zesuurjournaal van de NOS in de opmaat naar Glasgow: Maarten van Aalst en Heleen de Coninck. Wij konden geen (peer-reviewed) artikelen van Maarten van Aalst vinden over de oorzaken van klimaatverandering. Heleen de Coninck is nauw betrokken bij het IPPC-werk. Zij is dus als de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.

Ik herinner u eraan dat De Groene Rekenkamer en Climategate.nl enkele jaren geleden een klacht indienden naar aanleiding van de tendentieuze klimaatberichtgeving van de NOS.

Zie hier:

https://www.climategate.nl/2017/05/68597/

Dit was de reactie:

https://www.climategate.nl/2017/08/klimaatklacht/

Die actie is dus op niets uitgelopen.

Derhalve attenderen wij u er opnieuw op dat dit in strijd is met de mediawet.

Ter herinnering:

Hoofdstuk 2. Publieke mediadiensten
Titel 2.1. Publieke mediaopdracht
Artikel 2.1
2. Publieke mediadiensten zijn in overeenstemming met publieke waarden, waarbij zij voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving. Zij verzorgen daartoe media-aanbod dat:
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt; …

***

Wij pleiten er derhalve voor dat niet alleen podium wordt gegeven aan hele en halve klimaatactivisten met een twijfelachtige wetenschappelijke achtergrond, maar ook aan wetenschappers van naam en faam, die de klimaatmaterie reeds vele jaren hebben bestudeerd en daarover andere opvattingen hebben ontwikkeld dan het IPCC en die beter overeenkomen met wat er daadwerkelijk gemeten wordt.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Guus Berkhout (President CLINTEL)
Cyril Wentzel (Directeur Groene Rekenkamer)
Hans Labohm (Hoofdredacteur Climategate.nl)
Rob de Vos (Hoofdredacteur Klimaatgek)

PS,

Nog enkele recente voorbeelden van tendentieuze klimaatberichtgeving:

https://www.youtube.com/watch?v=39DIi_XPwEo

https://opiniez.com/2021/10/20/klimaatgedram-bij-de-npo-wordt-steeds-erger/freekvanbeetz/

En hier.

***

 

Op 16-8-2017 om 13:56 schreef ombudsman:

Geachte heer Labohm,

Het onderzoek van de ombudsman naar uw klacht over tendentieuze berichtgeving van de NOS inzake het klimaatdossier en de opwarming van de aarde staat per vanmiddag online.

https://over.npo.nl/ombudsman/uitspraken/klimaatklacht

Met dank voor uw geduld en vriendelijke groet,

Margo Smit
Ombudsman
Nederlandse Publieke Omroep

ombudsman@npo.nl
Bart de Graaffweg 2
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Labohm [mailto:h.labohm@freeler.nl]
Verzonden: donderdag 3 augustus 2017 23:47
Aan: ombudsman
Onderwerp: Vervolg klacht

Geachte Ombudsman,

In vervolg op de eerdere klacht van de Groene Rekenkamer en Climategate.nl  over de tendentieuze berichtgeving van het NOS-journaal over ‘klimaat’, waarop we nog geen inhoudelijke reactie hebben mogen ontvangen, wijs ik erop dat dat daar inmiddels geen verbetering in is gekomen.

Vanavond werd weer veel aandacht geschonken aan de nieuwe film  van Al Gore: ‘The Sequel’, waarin de klimaathysterie wederom werd aangewakkerd. Een tegengeluid was afwezig.

Aan andere films over dit thema, die een waarheidsgetrouw en overwegend feitelijk juist beeld schetsen, werd tot dusver geen aandacht geschonken.

Zie hier:

http://climategate.nl/2017/06/17/marijn-poels-docu-klimaatverandering-the-uncertainty-has-settled-geboycot-media/

Mvg,
Hans H.J. Labohm