Een gastbijdrage van Henk de Jong.

Dit is mijn bijdrage aan het initiatief van Arthur Rörsch , waarin hij een aantal personen vroeg om hun standpunt in meer detail te beschrijven.

De mens is de oorzaak van de recente klimaatopwarming. Dit noemt men ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW). Zo goed als alle klimaatwetenschappers erkennen dit. Toch zijn er een aantal niet–klimaatwetenschappers en een schare bloggers en hun volgelingen, die het hier blijkbaar niet mee eens zijn. Zij noemen zichzelf “AGW–antagonisten” of “AGW–sceptici”, maar zoals ik hieronder zal aantonen, zijn het eigenlijk gewoon AGW–negationisten. Ik zal aantonen – gebaseerd op recente reacties op Climategate.nl – dat hun argumenten niet kloppen.

Niemand hier op dit forum is zelf een klimaatwetenschapper (met uitzondering van Guido van der Werf, die hier af en toe reageert of een gastbijdrage post). Ook ik niet. Ik ben wel wetenschapper, maar geen klimaatwetenschapper. Niemand hier (behalve dus Guido) heeft daarom dezelfde brede kennis over klimaat als de klimaatwetenschappers. Om dus de conclusie van >95% van de klimaatwetenschappers in vraag te stellen, moet men wel sterk in de schoenen staan en sterke tegenargumenten zijn. Extraordinary claims require extraordinary evidence”. Maar die sterke tegenargumenten hebben de AGWnegationisten niet. Wat ik op Climategate.nl wel zie, is een reeks halfslachtige argumenten en strategieën die je ook terugvindt bij complotdenkers, (Henk dJ 27 februari 2018 om 19:28)

Een belangrijke strategie van de AGW–negationisten is om twijfel te zaaien over een feit. Laten we beginnen met mijn opening: “Zo goed als alle klimaatwetenschappers erkennen AGW”. Ik heb hiervoor eerder al verwezen naar meerdere studies, die – gebaseerd op verschillende meetmethodes – allemaal vaststellen dat zo’n 95% van hen dit erkennen. Ik heb dit hier al meermaals aangehaald en telkens zijn er AGW–negationisten die dan afkomen met ‘tegenargumenten’. Maar kijk gewoon even hier, (Henk dJ 1 maart 2018 om 22:58) en de verwijzingen in die reactie naar eerdere discussies, om vast te stellen dat er nog nooit een AGW–negationist heeft kunnen hard maken dat er geen zeer brede consensus zou zijn. Maar toch, ze proberen hier telkens weer twijfel over te zaaien.

Een volgende strategie om die 95% te proberen ontkrachten, is dan maar te beweren dat er een bias is: dat je alleen maar in de “club” van de klimaatwetenschappers wordt opgenomen indien je pro–AGW zou zijn. Maar hier blijkt geen enkele bewijs voor te bestaan. De journalist Richard Black van de BBC heeft hierover grondig onderzoek gedaan, maar helemaal niets gevonden. Maar toch, met de insinuatie alleen al kunnen AGW–negationisten wellicht veel naïevelingen overtuigen.

Een verder argument van de AGW–negationisten is dan te beweren dat een brede consensus niet betekent dat iets juist is. In principe is dat zo. Ze gaan dan verder met de opmerking dat in het verleden al vaker gebleken is dat een outsider heeft aangetoond dat een consensus verkeerd is. Maar hier is het dan ook opmerkelijk dat geen enkele AGW–negationist een voorbeeld kan presenteren van een degelijk onderbouwde consensus die door een outsider werd ontkracht (Henk dJ 1 maart 2018 om 21:00). In de gevallen die ik ken van een consensus die verkeerd bleek te zijn, was het steeds een consensus gebaseerd op veronderstellingen (Copernicus, Darwin, Wegener, Marshall & Warren, …), geen veronderstelling gebaseerd op decennialang onderzoek door een gemeenschap van wetenschappers. En het was dan ook niet dat deze personen louter met kritiek op de consensus kwamen. Ze kwamen met een degelijk uitgewerkt bewijs, waardoor ze wel moesten concluderen dat de consensus verkeerd was. Bovendien, hun nieuwe inzichten werden ook snel opgenomen door de overige wetenschappers, die wel degelijk bereid zijn om een consensus te herzien. Het verschil tussen deze voorbeelden van historische consensus en AGW is dat de AGW niet gebaseerd is op veronderstellingen, maar gebaseerd op decennia onderzoek. De AGW–negationisten komen bovendien enkel met kritiek, geen uitgewerkt tegenbewijs. Ik heb er al voor gevraagd, maar nog geen enkele AGW–negationist heeft hier een model kunnen presenteren dat de klimaatverandering goed kan modelleren zonder rekening te houden met de broeikasgassen (Henk dJ 4 maart 2018 om 08:28) Maar toch, dat weerhoudt de AGW–negationisten er niet van om hun overtuiging te verdedigen met het argument dat een consensus verkeerd kan zijn, zonder dat ze in detail kunnen treden.

Verder komen de AGW–negationisten geregeld aandraven met niet–klimaatwetenschappers, die (volgens hen) bewijzen dat er geen AGW is, of zelfs dat het klimaat zelfs zal afkoelen. Hierin zie ik meerdere categorieën.

(1) Wat betreft de beweringen over afkoelen, daarover bleken tot nu toe alle voorspellingen verkeerd te zijn. (Henk dJ 23 februari 2018 om 18:03) of (Henk dJ 17 februari 2018 om 15:26). Dus wie wil wetenschappers geloven die maar blijven verkeerde voorspellingen te maken?

(2) Dan heb je ook de niet–klimaatwetenschappers, die eigenlijk geen wetenschap beoefenen, maar gewoon libertaire lobbyisten zijn. Mensen met een politieke overtuiging, en die er niet voor terugschrikken om een vertekend beeld op te hangen omwille van die politiek. Ook die worden door de AGW–negatonisten gepresenteerd als verdediger van hun overtuigingen (Henk dJ 2 maart 2018 om 18:45). Geloofwaardigheid is nul.

(3) Dan zijn er de wetenschappers (meestal niet–klimaatwetenschappers) die een stukje van de grote AGW–theorie in vraag stellen met op het eerste zicht logische argumenten. Dit valt in meerdere sub–categorieën. Er zijn wetenschappers die bij hun onderzoek en kritiek moedwillig bepaalde gegevens blijven negeren die niet in hun kraam passen (Nils-Axel Mörner, die satelliet–data blijft negeren). Zo iemand kun je toch niet serieus nemen? Maar toch, de AGW–negationisten trekken dit dan open en zien dit gebrekkig ‘onderzoek’ als bewijs dat de gehele AGW–theorie niet klopt. Het is de redeneerfout van de foutieve premisse en de foutieve generalisatie. Dan zijn er andere wetenschappers die AGW zelf niet in vraag stellen, maar argumenteren dat de opwarming eerder aan de ondergrens ligt van de vork die het IPCC vooropstelt (Nic Lewis). Maar AGW–negationisten misbruiken dat standpunt van AGW–minimalisme als ‘bewijs’ voor hun negationisme. Ook weer fout.

(4) Tot slot zijn er ook nog de amateur AGW–negationisten die louter actief zijn in de blogosfeer, die hun eigen visie hebben uitgewerkt gebaseerd op wat basisprincipes en dan denken slimmer te zijn dan alle klimaatwetenschappers samen. Een paradox, want elders beweren ze dat het klimaat te complex is om te begrijpen, maar met wat basisideetjes kunnen ze het wel zelf vatten! (Henk dJ 28 februari 2018 om 18:22). Maar met een beetje googlen kun je echt alles ‘bewijzen’ dat je wil geloven. Ziehier bijvoorbeeld het bewijs dat de aarde plat is. Zij baseren hun betoog in hoofdzaak rond buzz–woorden zoals “klimaat–alarmisme”, de “klimaathype” enzovoort, om eerder met stemmingmakerij en wat pseudo–wetenschappelijk gebrabbel overtuigend over te komen.

En die amateur AGW–negationisten, die durven ver gaan om hun blinde overtuiging te verdedigen. Ze beperken zich niet louter tot cherrypicking van hetgeen in hun kraam past en het negeren van het hele plaatje, ze schrikken er zelfs niet voor terug om frauduleus met de data om te springen en grofweg de resultaten uit studies actief te veranderen: (Henk dJ 5 maart 2018 om 19:17). Wie herinnert zich de reacties op Diederik Stapel toen bleek dat die fraudeerde?

Maar de meest irritante AGW–negationisten zijn diegenen die helemaal niets begrijpen van wetenschap en niets afweten van klimaatwetenschap, maar toch heilig overtuigd zijn van hun eigen grote gelijk. Ze doen zelfs geen moeite om (pseudo–)wetenschappelijke argumenten te hanteren, maar toch menen ze te weten hoe de wetenschap functioneert en communiceert en gaan daaruit dan hun ‘conclusies’ trekken (Henk dJ 2 maart 2018 om 18:05). Dat zijn ook diegenen die met wollige argumenten afkomen, zich baseren op buikgevoel, en bij de minste kritiek op hun drogargumentatie overgaan tot de persoonlijke aanval. Zij zijn het die de discussies hier degraderen tot vulgaire moddergevechten. (Henk dJ 4 maart 2018 om 08:07)

Samengevat: ik heb reeds meerdere malen gevraagd: “Waarom zouden we een niet–klimaatwetenschapper moeten geloven, wanneer >95% van de klimaatwetenschappers iets anders zegt?” Nog nooit heb ik daar een afdoend antwoord op gekregen. Er waren geregeld wel reacties, maar wanneer ik die weerom ontkrachte, dan kwam de stilte. “The dog that didn’t bark” is vaak heel indicatief! Of dan kwamen de persoonlijke beledigingen.

Je kunt je nu afvragen: waarom blijven die AGW–negationisten nog geloven in die nonsens, als ze geen enkel degelijk argument voor hun overtuiging kunnen presenteren? Hiervoor geeft de psychologie het antwoord: ‘cognitieve dissonantie’. In het kort: wanneer een persoon geconfronteerd wordt met bewijs dat in tegenspraak is met zijn overtuigingen, dan geeft dat hem een oncomfortabel gevoel. Hij zoekt dan naar oplossingen, en die zijn niet het aanpassen van de overtuiging, maar het wegwerken van dat oncomfortabel gevoel. Dit doet hij dan door excuses te verzinnen, om zo het ‘vervelende’ feit te kunnen negeren . En dat zien we hier dan steeds opnieuw: niet ingaan op vragen voor onderbouwing, niet verder nadenken over dat aspect, afkomen met een ander (maar dubieus) ‘bewijs’, een factoid gevonden op wat ze vinden in de blogosfeer, en als alles faalt, dan maar overgaan tot de “ad hominem” aanval op de persoon die het oncomfortabele gevoel creëerde.

Mijn conclusie is dus: Gebaseerd op decennnialang onderzoek door duizenden klimaatwetenschappers, komt men tot de vaststelling dat de mens de oorzaak is van de recente klimaatopwarming. Daartegenover staat dat AGW–negationisten niet in staat zijn om hun overtuiging hard te maken. Ze hebben cognitieve dissonantie en falen faliekant in “Extraordinary claims require extraordinary evidence”. Ik sta open voor een inhoudelijke discussie hierover. Maar ik vrees dat de reacties op dit artikel dus gewoon meer van hetzelfde zullen zijn: veel halfslachtige beweringen, links naar websites met een duidelijk anti–AGW-agenda,wellicht kritiek op mij als persoon, … maar nergens een degelijk bewijs dat er geen AGW zou zijn.

Aldus Henk de Jong.

Eerdere bijdragen aan deze discussie zijn hier, hier, hier en hier te vinden.